Jak wynika z komunikatu KNF, bezpośrednie nabycie przez D.A.S. Rechtsschutz AG z siedzibą w Wiedniu akcji D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej SA z siedzibą w Warszawie oznaczałoby jednocześnie pośrednie nabycie tych akcji przez D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG z siedzibą w Monachium.

Akcje miały być kupione "w liczbie zapewniającej przekroczenie przez D.A.S. Rechtsschutz AG bezpośrednio oraz przez D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG pośrednio 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i udziału w kapitale zakładowym D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej SA".

Czytaj: KNF: duże nieprawidłowości w działalności SKOK-ów >>>

Podstawą zgłoszenia sprzeciwu - głosi komunikat KNF - "jest niespełnienie wymogów określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej".

Grupa D.A.S. to międzynarodowa firma niemieckiego pochodzenia, specjalizująca się w ubezpieczaniu ochrony prawnej - zawarcie umowy ubezpieczeniowej uprawnia np. do skorzystania z usług adwokatów, radców prawnych lub opłacenia kosztów sądowych. Działające w Polsce D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej jest przedstawicielem grupy na rynku polskim.

Podczas posiedzenia KNF zgodziła się na zmianę statutów Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego i Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pekao.

Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz


Komisja wyraziła też zgodę na nominację: Zdzisława Kupczyka na stanowisko prezesa zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA, Artura Adamczyka na stanowisko członka zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA oraz Radosława Księżopolskiego na stanowisko członka zarządu Euro Banku SA - głosi komunikat. (pap)