"87 proc. Europejczyków wie, że ma również obywatelstwo UE. To więcej niż kiedykolwiek wcześniej" - powiedziała unijna komisarz sprawiedliwości Vera Jourova na konferencji prasowej w Brukseli, przedstawiając najnowszy raport KE o obywatelstwie Unii.

Z badań wynika też, że 78 proc. mieszkańców UE zna prawa przysługujące im jako unijnym obywatelom. Większość (czterech na pięciu badanych) wie o istnieniu prawa do swobodnego przepływu osób, które umożliwia zamieszkanie, podjęcie pracy lub nauki oraz prowadzenie działalności gospodarczej w dowolnym miejscu w UE.

Nie wszyscy z nich zdają sobie jednak sprawę, że mieszkając w innym państwie unijnym, mogą brać udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz wyborach lokalnych. Wielu nie wie też, że przysługuje im prawo do ochrony konsularnej zapewnianej przez ambasadę innego państwa członkowskiego.

Jourova zapowiedziała we wtorek, że Komisja zorganizuje okołounijną kampanię informacyjną na temat praw wynikających z obywatelstwa UE, aby pomóc jej mieszkańcom w lepszym zrozumieniu swoich praw, w tym dotyczących ochrony konsularnej oraz praw wyborczych przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

KE zaproponuje także stworzenie jednego portalu internetowego, który ułatwi dostęp do informacji i pomocy w rozwiązywaniu problemów administracyjnych, jakie napotykają osoby podróżujące bądź mieszkające w innym kraju UE niż kraj ich obywatelstwa.

W pierwszym kwartale 2017 roku Komisja zamiera też przeanalizować możliwości wzmocnienia zabezpieczeń dokumentów tożsamości mieszkańców UE, aby wyeliminować problemy, które napotykają oni, podróżując czy mieszkając w innym państwie unijnym.

Obywatelstwo UE zostało ustanowione przez unijny traktat z Maastricht 25 lat temu. Każdy obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest jednocześnie obywatelem Unii Europejskiej. Obywatelstwo UE nie zastępuje obywatelstwa krajowego, ale je uzupełnia.

Z Brukseli Anna Widzyk (PAP)