"Wyrażamy zaniepokojenie uchylaniem się przez rząd i parlament od obowiązku prowadzenia konsultacji publicznych istotnych projektów legislacyjnych. Warunkiem tworzenia dobrego, społecznie akceptowanego prawa jest prowadzenie otwartych, szerokich i przejrzystych konsultacji" - napisali eksperci w liście przesłanym do rządu oraz wszystkich posłów klubu Prawo i Sprawiedliwość, w którym apelują oni o "spełnienie deklaracji złożonych w kampanii wyborczej i prowadzenie pełnego procesu legislacyjnego umożliwiającego włączenie się w ten proces wszystkich zainteresowanych".

W ocenie członków OFL rząd PiS nie realizuje standardów przeprowadzania konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego "wbrew zapowiedziom z kampanii wyborczej i deklaracjom zapisanym w programie partii Prawo i Sprawiedliwość z 2014 r.".

"Wnoszenie ważnych projektów ustaw jako projektów poselskich jest równoznaczne z rezygnacją z przeprowadzenia konsultacji publicznych. Dodatkowo, stosowanie pilnego trybu procedowania oznacza w praktyce niedopuszczenie do przedstawienia jakichkolwiek stanowisk przez zainteresowanych" - ocenili eksperci, podkreślając, że z danych opublikowanych w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny wynika, że rząd prowadzi obecnie prace nad trzema projektami ustaw, podczas gdy Sejm pracuje, lub zakończył prace nad 24 projektami wniesionymi przez posłów partii rządzącej.

"Znakomita większość z nich to ustawy o fundamentalnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa, jakości życia i ochrony praw obywateli" - zaznaczyli w apelu eksperci.

Według rzecznik rządu Elżbiety Witek zgłaszanie projektów ścieżką poselską wymuszone jest potrzebą ich szybkiego uchwalenia.

"Zapowiadaliśmy w kampanii wyborczej szybkie zmiany, na których nam bardzo zależy, dlatego idą one ścieżką poselską. Natomiast wszystkie ważne programy, które wymagają szerokich konsultacji, idą ścieżką rządową" - powiedziała Witek w rozmowie z PAP. Jak dodała, "takie zasady były stosowane i przez wszystkich przyjęte".