W zgłoszeniu należy podać oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres zamieszkania w kraju (w przypadku osób przebywających za granicą czasowo), a także numer ważnego polskiego paszportu, miejsce i datę jego wydania.

W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.

Konieczne jest też wskazanie adresu, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy albo zadeklarować jego osobisty odbiór. Na podstawie takiego zgłoszenia konsul wpisze osobę do spisu wyborców i wyśle pakiet wyborczy, zawierający m.in. karty do głosowania, kopertę zwrotną i instrukcję.

Głosowanie korespondencyjne można zgłosić m.in. za pomocą portalu internetowego ewybory.msz.gov.pl. Po udanej rejestracji z portalu można pobrać potwierdzenie. Potwierdzenie przesłane zostanie też na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

Głosowanie korespondencyjne jest możliwe w wybranych komisjach wyborczych.

Resort spraw zagranicznych zaznacza, że dla obywateli polskich, którzy chcą głosować za granicą, w wyborach parlamentarnych utworzono 250 obwodów wyborczych. Wyborcy ci - przypomniano - będą głosować na kandydatów do Sejmu i Senatu zarejestrowanych w okręgu warszawskim. (PAP)

kno/ eaw/