Według informacji ze źródeł unijnych przedstawiciel Komisji Europejskiej oświadczył podczas spotkania, które zakończyło się we wtorek w Rydze, że KE będzie korzystać z dotychczas istniejących narzędzi i nie planuje przedstawienia nowej unijnej strategii alkoholowej.

Polska, a także 15 innych państw, opowiedziała się za określeniem transgranicznych problemów, które miałby zostać zawarte w nowej strategii alkoholowej UE. Wśród nich znalazło się wzmocnienie polityki cenowej, sprzedaż alkoholu przez internet a także odpowiednie oznaczanie alkoholu.

"To był apel wielu państw członkowskich, ale niektóre duże kraje nie przyłączyły się do niego, np. Francja, Niemcy, czy Wielka Brytania" - zwrócił uwagę rozmówca PAP.

Według "Dziennika Gazety Prawnej" pomysł ceny minimalnej został wpisany do projektu Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgodnie z nim 10 gramów czystego alkoholu miałoby kosztować ok. 2 PLN. W efekcie - według wyliczeń gazety - cena półlitrowej butelki najtańszego piwa wynosiłaby ok. 4 zł, a najtańszej 40-procentowej wódki – 32 zł.

W komunikacie przygotowanym przez łotewską prezydencję podkreślono, że ministrowie zdrowia państw UE potwierdzili, iż pięć priorytetów unijnej strategii alkoholowej jest nadal bardzo ważnych. Wśród nich wymieniono zagadnienia dotyczące cen, podatków, marketingu, ograniczenia w dostępności napojów alkoholowych oraz środki prawne zmniejszające liczbę pijanych kierowców. (PAP)