W czwartek podczas posiedzenia sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych wycofano poprawki zaproponowane przez MAC do projektu nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej, dotyczące ustawy o zbiórkach publicznych. Jedyna zmiana dotycząca zbiórek, która pozostała w projekcie, to przeniesienie nadzoru nad nimi z MSW do MAC.

MAC chciało, by zbiórki publiczne można było przeprowadzać drogą elektroniczną, czego obecnie ustawa nie przewiduje. Poprawki resortu zostały skrytykowane przez część organizacji pozarządowych; ich zdaniem doprowadzić one mogły do tego, że wszelkie pozyskiwanie środków przez internet będzie podlegać reglamentacji urzędników, ograniczony zostanie również crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe.

Zdaniem organizacji w przypadku wpłat na konto jest pełna jawność, kto i ile wpłacił, co się z tymi pieniędzmi stało, nie ma więc potrzeby stosowania dodatkowych obostrzeń, zaś definicja zbiórki publicznej powinna pozostać w obecnej formie - „zbieranie darów w gotówce lub naturze” - ponieważ tylko w przypadku tego rodzaju kwestowania nie ma możliwości ewidencjonowania wpłat.

Jak tłumaczył Boni, jego intencją było dopasowanie ustawy do zmieniającej się rzeczywistości, gdy wiele działań podejmowanych jest drogą elektroniczną. Przyznał jednak, że po dyskusji publicznej, którą wywołało wniesienie poprawek, uznał, że ustawa o zbiórkach publicznych wymaga odrębnej, kompleksowej nowelizacji.

"Jest pewnym problemem niedopasowanie ustawy do dzisiejszej rzeczywistości, gdy możemy przekazywać środki finansowe w różnych formach, również drogą elektroniczną. Uważam, że ustawa powinna być maksymalnie uproszczona, a rola administracji powinna być ograniczona do swoistego notariusza - przyjęcia wniosku i wydania zgody, jeśli uznamy, że te zgody są potrzebne" - mówił szef MAC. Dodał, że w jego opinii zgoda na zbiórkę publiczną nie jest potrzebna państwu, ale powinna być po to, by ci, którzy zbierają pieniądze, przedstawiali opinii publicznej na co je wydali.

Obiecał, że w nowelizacji zostaną zminimalizowane restrykcje administracyjne i wyraził nadzieję, że w miarę szybko MAC przedstawi komisji projekt ustawy. Zapowiedział, że w ciągu miesiąca będą przygotowane założenia i zostaną poddane debacie publicznej. "Na koniec lipca jestem gotowy przedstawić komisji stan prac i myślę, że jesienią jesteśmy w stanie te zmiany uchwalić" - powiedział Boni.

Jego zdaniem crowdfunding jest czym innym niż zbiórki publiczne, bo jego istotą jest zbieranie pieniędzy na przedsięwzięcia finansowe. Wyraził przekonanie, że należy pracować nad uregulowaniem tej sprawy, bo to by pomogło małemu polskiemu biznesowi. Jednak przepisy dotyczące crowdfundingu powinny znaleźć się w odrębnej ustawie, podobnie, jak to jest w innych krajach.

Obowiązująca ustawa o zbiórkach publicznych z 1933 r. definiuje zbiórkę jako zbieranie ofiar w gotówce lub naturze; od 2003 r. funkcjonuje rozporządzenie, które rozszerza definicję m.in. o wpłaty na konto i sprzedaż przedmiotów i usług (chodzi np. o charytatywne smsy).

Przedstawiciele trzeciego sektora, m.in. skupieni w Forum Darczyńców, już kilka lat temu przygotowali założenia do zmian w ustawie. Były one omawiane w ramach organizowanego przez Kancelarię Prezydenta Forum Debaty Publicznej.(PAP)

akw/ pz/ ura/