"Obecnie w Polsce toczy się esencjalna dyskusja co do wizji restrukturyzacji przedsiębiorstw, ponieważ trwa procedura legislacyjna dot. uchwalenia Prawa restrukturyzacyjnego, a z drugiej strony pojawiają się bieżące zagadnienia praktyczne na pograniczu restrukturyzacji i upadłości, takie jak np. sytuacja kopalń, niewypłacalność podmiotów w grupie spółek, czy zagadnienia związane ze stosowaniem pomocy publicznej. Bardzo istotnym jest więc, by teoretycy i praktycy tej gałęzi prawa wymienili swoje doświadczenia i poglądy, przyczyniając się tym samym do wypracowania spójnych i skutecznych rozwiązań" - powiedział PAP mec. Bartosz Groele, wiceprezydent Instytutu Allerhanda, który jest też opiekunem merytorycznym Kongresu.

Kongres adresowany jest do kadry zarządzającej oraz właścicieli i prawników wewnętrznych spółek branżowych, prawników, przedstawicieli kancelarii prawnych i firm doradczych prowadzących praktykę w zakresie prawa restrukturyzacyjnego, przedstawicieli sektora publicznego, przedstawicieli świata nauki, regulatorów rynku, nadzorców publicznych, dziennikarzy branżowych oraz komentatorów życia gospodarczego.

Jak podkreślił Groele, "wysoki poziom dyskusji gwarantują znamienici prelegenci, którzy czynnie uczestniczą w debacie co do przyszłości polskiego prawa".

W sesji otwarcia wezmą udział podsekretarz stanu w resorcie sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Mariusz Haładyj. Następnie wystąpi Steffen Koch, wiceprezydent INSOL Europe - organizacji zrzeszającej specjalistów m.in. w dziedzinie restrukturyzacji i upadłości.

Podczas kolejnej sesji poświęconej restrukturyzacji sektora górniczego omawiane będą m.in. uwarunkowania konkurencyjności sektora i niezbędne wymiary restrukturyzacji, współpraca pomiędzy przedstawicielami związku pracowników a pracodawcą w obliczu upadłości i restrukturyzacji oraz pomoc publiczna w prawie restrukturyzacyjnym. W dyskusji wezmą udział Maciej Bukowski, Tadeusz Czarnota, Dariusz Dudek, Karol Tatara i Marek Tokarz.

Kolejny panel, poświęcony tematyce Prawa restrukturyzacyjnego, dotknie kwestii takich jak stan obecny i zmiany w toku prac legislacyjnych, Centralny Rejestr Upadłości, prawa i obowiązki doradców restrukturyzacyjnych w Prawie restrukturyzacyjnym. O sprawie rozmawiać będą Mateusz Bienioszek, Patryk Filipiak, Maciej Geromin, Bartosz Groele, Anna Hrycaj, Kazimierz Jeleński, Wojciech Piłat i Bartosz Sierakowski.

Podczas tej sesji omówione zostaną także uprawnienia procesowe wierzycieli hipotecznych w świetle najnowszego orzecznictwa SN, które przedstawi Bartosz Merczyński.

W trzeciej sesji przewidziane jest omówienie transgranicznej restrukturyzacji grup spółek. Głos w tej sprawie zabiorą Artur Bunk, Tomasz Chilarski, Bartłomiej Niewczas, Elżbieta Paczos i Emil Szczepanik.

Kongres odbędzie się w Warszawie w hotelu Polonia Palace przy Al. Jerozolimskich 45, w godzinach 9.00-18.30

Rejestracja tutaj: http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/kongres2015-ii-polski-kongres-prawa-restrukturyzacyjnego-kongres-2015/14490-2/

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują: Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Krajowa Izba Syndyków, INSOL Europe, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Konfederacja Lewiatan, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Centrum C-Law.org. Patronem medialnym jest Polska Agencja Prasowa. (PAP)

mww/ son/