W połowie maja Ministerstwo Finansów przedstawiło Komisji Trójstronnej wskaźniki budżetu na 2015 ze wzrostem PKB 3,8 proc. i średnioroczną inflacją 2,3 proc.

Zobacz: MF przesłało Komisji Trójstronnej prognozy makro do budżetu na 2015 r. >>

Rząd na posiedzeniu 10 czerwca zajmie się też propozycją ws. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 roku i propozycją zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2015 roku.

W przyjętej w kwietniu przez rząd Aktualizacji Programu Konwergencji resort finansów założył, że w tym roku nasz PKB wzrośnie o 3,3 proc., a w przyszłym - o 3,8 proc.

Zobacz: Rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2014–17 >>

Według przedstawionych prognoz MFW Międzynarodowego Funduszu Walutowego polska gospodarka ma rozwijać się w 2015 r. w tempie 3,4 proc.

Z kolei według ostatnich prognoz OECD przedstawionych na początku maja br. w 2015 roku polska gospodarka ma przyspieszyć do 3,4 proc. W ocenie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w tym roku PKB Polski wzrośnie o 2,8 proc. w przyszłym roku.

Natomiast Komisja Europejska szacuje, że wzrost polskiego PKB w 2015 r. wyniesie 3,4 proc. Z takim wzrostem Polska znajduje się na trzeciej pozycji w UE, po Łotwie i Litwie. (PAP)

map/ amac/