Sejmik Mazowsza zdecydował w kwietniu o wystąpieniu do Ministerstwa Finansów o długoterminowe pożyczki (246 mln zł i 153 mln zł) na finansowanie planowanego tegorocznego deficytu województwa i na wpłaty janosikowego. W maju marszałek Adam Struzik poprosił ministra finansów Mateusza Szczurka o to, by pożyczka była nieoprocentowana. Minister zdecydował jednak o udzieleniu 246 mln 527 tys. 895 zł pożyczki, oprocentowanej na 3 proc. w skali roku.

Zobacz: Mazowieckie otrzyma ponad 246 mln zł pożyczki z budżetu >>

Rzeczniczka prasowa resortu finansów poinformowała, że podpisanie umowy w sprawie pożyczki zaplanowano na czwartek. W imieniu MF podpisze ją wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska.

"Pożyczka ma być oprocentowana w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego (obecnie wynosi ona 2,75 proc. - PAP), nie mniej jednak niż 3 proc. Ma zostać spłacona wraz z odsetkami do 30 czerwca 2039 r." - powiedziała Dróżdż.

Dodała, że pożyczka może być przeznaczona jedynie na spłatę janosikowego, w pierwszej kolejności na uregulowanie zaległości za lata 2013 i 2014, a następnie na kolejne, przypadające w bieżącym roku raty wpłaty do budżetu.

W połowie sierpnia Struzik poinformował, że zarząd województwa mazowieckiego - po analizie sytuacji finansowej i wpływów podatkowych - zadecydował, że mimo braku zgody Ministerstwa Finansów na obniżenie "kuriozalnie wysokiego oprocentowania", zgodzi się na pożyczkę na warunkach MF. Decyzję o wysokości oprocentowania nazwał "skrajnie niekorzystną".

Jego zdaniem koszty "niezawinionego przez samorząd województwa problemu systemowego" w dalszym ciągu są przerzucane na barki mazowieckiego samorządu. "Uważamy, że ta pożyczka powinna być udzielona na bezprocentowych zasadach" lub przy "minimalnym obciążeniu procentowym" - mówił marszałek. Przypomniał, że samorząd wnioskował do MF, by oprocentowanie wyniosło 0,01 proc.

Według skarbnika województwa Marka Miesztalskiego przy kwocie blisko 246 mln zł odsetki wyniosą łącznie ok. 116 mln zł. Dodał, że za ubiegły rok zaległości w janosikowym wynoszą ok. 53 mln zł, a za ten rok ok. 220 mln zł.

Według MF oprocentowanie w wysokości 3 proc. w skali roku jest standardowym oprocentowaniem stosowanym dla tego typu pożyczek.

Janosikowe to system subwencji, który polega na przekazywaniu przez bogatsze samorządy części dochodów na rzecz biedniejszych. 18 lutego br. samorząd woj. mazowieckiego, który jest płatnikiem netto tych subwencji (w 2014 r. po raz pierwszy płatnikiem netto jest też woj. dolnośląskie, które ma do zapłacenia 92 mln zł), zalegało z wpłatą janosikowego za cztery ostatnie miesiące 2013 r. Gdy Ministerstwo Finansów wystawiło tytuły wykonawcze na prawie 63 mln zł (raty za wrzesień i październik 2013 r.), województwo zaciągnęło kredyt i uregulowało tę część należności.

W marcu br. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy o janosikowym dot. województw samorządowych są niezgodne z konstytucją. Zgodnie z wyrokiem przestaną one jednak obowiązywać dopiero po 18 miesiącach od ogłoszenia orzeczenia. Resort finansów uważa, że do czasu zmiany prawa woj. mazowieckie powinno wywiązywać się ze swoich obowiązków i płacić janosikowe. (PAP)

mmu/ drag/ jbr/

Zobacz: TK: przepisy dotyczące "janosikowego" niekonstytucyjne >>