RPP podtrzymuje ocenę z listopada, że październikowa obniżka stóp i stabilny wzrost gospodarczy ograniczają ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie.

"W ocenie Rady dokonane w październiku dostosowanie polityki pieniężnej oraz utrzymujący się - mimo pewnego spowolnienia - stabilny wzrost gospodarczy ograniczają ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. W związku z tym Rada postanowiła pozostawić stopy na niezmienionym poziomie" - napisano w grudniowym komunikacie.

"Jednocześnie Rada podkreśla, że w otoczeniu polskiej gospodarki utrzymuje się niepewność co do przyszłej koniunktury. Jeśli napływające dane będą potwierdzały spowolnienie dynamiki aktywności gospodarczej oraz utrzyma się niski wzrost w otoczeniu polskiej gospodarki, to Rada nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej" - dodano.

W listopadowym komunikacie Rada informowała, że nie wyklucza dostosowania polityki pieniężnej, "jeśli napływające informacje będą wskazywały na zwiększenie się ryzyka pogorszenia się perspektyw wzrostu gospodarczego".

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 2,00 proc. w skali rocznej.

Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami zdecydowanej większości ankietowanych wcześniej przez PAP ekonomistów. 21 z 23 z nich było zdania, że RPP w grudniu pozostawi stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Jedynie 2 ekonomistów spodziewało się redukcji stóp NBP o 25 pb.

W listopadzie RPP także pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Wcześniej, w październiku Rada obniżyła stopę referencyjną NBP o 50 pb do 2,00 proc., stopę lombardową obniżyła o 100 pb do 3,00 proc., stopę depozytową pozostawiła bez zmian na poziomie 1,00 proc., zaś stopę redyskonta weksli obniżyła o 50 pb do 2,25 proc.

Zobacz: Po decyzji RPP stawki odsetek od zaległości podatkowych najniższe z możliwych >>

Środowa decyzja RPP oznacza, że w skali rocznej referencyjna stopa NBP wynosić będzie nadal 2,00 proc., lombardowa 3,00 proc., depozytowa 1,00 proc., zaś redyskonta weksli 2,25 proc.

(PAP)

jba/ fdu/ asa/