Przywilej otrzymywania pieniędzy z 1 proc. podatku miały mieć wyłącznie organizacje pożytku publicznego prowadzące działalność społeczną. Ale ustawa o działalności pożytku publicznego pozwala przeznaczać pieniądze z 1 proc. podatku na wsparcie innych organizacji i podmiotów – które nie mają statusu OPP.

Zobacz: Ponad 7,6 tys. OPP może otrzymać 1 proc. podatku >>

Według Krzysztofa Śliwińskiego, który zajmuje się księgowością organizacji pozarządowych, kluczowe jest to, dokąd trafią środki z 1 proc.: "Mogą zostać przeznaczone tylko na działalność pożytku publicznego, czyli non profit". (PAP)