Spółka dokonuje eksportu towarów korzystając z pośrednika firmy Fedex. Otrzymuje komunikat IE-599 z informacją o zgłoszeniu skonsolidowanym kurierskim, gdzie wprowadzona wartość faktury wynosi 7947,16 EUR, a nasza wartość faktury eksportowej to 196 USD. Na fakturze zakupu z Fedex mamy numer AWB. Mam jednak wątpliwość jak powiązać ten numer z fakturą, jeżeli tam on nie widnieje, a mam kilka sprzedaży w jednym czasie.

IE 599 jako potwierdzenie

Komunikat IE-599 wystawiony firmie kurierskiej dowodzi wystarczająco eksportu towarów.

Za wystarczający dowód na udokumentowanie eksportu uznaje się dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty w formie elektronicznego zbiorczego komunikatu IE-599 otrzymany od firmy kurierskiej.

Zobacz również: Slim VAT skomplikował rozliczenia >>

Komunikat IE-599

Komunikat ten zawiera bowiem informację o numerze zbiorczego dokumentu przewozowego AWB, który pozwala na zidentyfikowanie wszelkich danych dotyczących poszczególnych wywożonych towarów poprzez nadane im numery AWB. Firma kurierska załącza kopie dokumentów wywozowych do zgłoszenia celnego. Koniecznym byłoby jedynie uzyskanie od kuriera choćby kopii dokumentów przewozowych albo informacji, że przesyłka została objęta tym zgłoszeniem.

Eksporter dysponując elektronicznym zbiorczym komunikatem IE-599 w wersji XML jest uprawniony do zastosowania preferencyjnej 0 proc. stawki VAT (art. 41 ust. 6 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług).

Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Ministra Finansów z 18.11.2010 r., IPPP3/443-727/10-6/IB.