Ministerstwo Finansów przypomina, że 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wdrażająca do polskiego prawa m.in. pakiet SLIM VAT (Simple Local And Modern VAT), czyli szereg zmian ułatwiających rozliczanie podatku. Konsultowane objaśnienia mają być praktycznym przewodnikiem, który ułatwi przedsiębiorcom i administracji skarbowej ich interpretację i stosowanie.

- Obowiązujący od stycznia tego roku SLIM VAT jest pierwszym pakietem rozwiązań mających na celu uproszczenie i uelastycznienie rozliczania VAT przez przedsiębiorców. Zależy nam na tym, aby zapewnić podatnikom korzystającym z nowych przepisów jak najwyższy poziom komfortu i bezpieczeństwa. Stąd propozycja wydania w tym zakresie objaśnień podatkowych, których treść trafia dzisiaj do konsultacji – mówi wiceminister finansów Jan Sarnowski.

 


MF wyjaśni zasady rozliczania korekt

- Szczególny nacisk położyliśmy na faktury korygujące i sposób ich ujmowania, a także na możliwość stosowania wspólnych kursów walut. W objaśnieniach znajduje się także omówienie zmian dotyczących Wiążących Informacji Stawkowych oraz Mechanizmu Podzielonej Płatności. Jesteśmy otwarci na uwagi i propozycje, jakie napłyną do nas w toku konsultacji, tak aby w momencie ich wydania, objaśnienia nie pozostawiały żadnych wątpliwości co do sposobu interpretacji zmian w VAT - wyjaśnia wiceminister Sarnowski.

Zobacz procedurę w LEX: Faktury korygujące - okres rozliczenia przez nabywcę >

O problemach i niejasnościach związanych z fakturami korygującymi pisaliśmy m.in. w tekście pt. Slim VAT, zamiast uprościć, jeszcze bardziej skomplikował rozliczanie faktur korygujących >>


Przykłady rozliczania VAT w objaśnieniach

Objaśnienia do Slim VAT zawierają też wiele przykładów, które w prosty sposób wyjaśnią, jak stosować nowe przepisy. Dotyczą one takich zagadnień jak:

  • Faktury korygujące i sposób ich ujmowania,
  • Zmiany w zakresie podatku naliczonego,
  • Spójne kursy walut i zakres ich zastosowania,
  • Zmiany w wiążących informacjach stawkowych i mechanizmie podzielonej płatności.

Zobacz procedurę w LEX: Wyłączenie opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazania prezentów o małej wartości i próbek  >

Przebieg i warunki uczestnictwa w konsultacjach podatkowych

Konsultacje są otwarte dla wszystkich. Uwagi i opinie można zgłaszać na adres: konsultacje.objasnieniaslimvat@mf.gov.pl do 1 lutego 2021 r. Zgłoszenia po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zobacz więcej: Konsultacje podatkowe w sprawie objaśnień podatkowych w zakresie pakietu rozwiązań „Slim VAT”

MF zwraca uwagę, że objaśnienia SLIM VAT będą miały moc wiążącą dla administracji skarbowej.

Czytaj w LEX: VAT 2021 - przewodnik po zmianach >