Nowy JPK_VAT z deklaracją obowiązuje od października 2020 r. Jeden plik zastąpił wtedy składane wcześniej oddzielnie deklaracje VAT-7 lub VAT7K z załącznikami i informację JPK_VAT. Nowy sposób raportowania ograniczył konieczność składania przez podatników analogicznych informacji do urzędów skarbowych. W pierwszej kolejności skorzystali z niego podatnicy rozliczający VAT miesięcznie. Do poniedziałku, 25 stycznia, nową formę rozliczenia muszą zastosować podatnicy, którzy rozliczają VAT kwartalnie. Jak podało Ministerstwo Finansów, w rozliczeniu za październik i listopad 2020 r. z obowiązku złożenia JPK_VAT łącznie z deklaracją w nowej formule wywiązało się ponad 98 proc. podatników.

Czytaj w LEX: Nowy plik JPK_VAT zamiast deklaracji VAT >

Do wypełnienia dwie części JPK_VAT

JPK_VAT z deklaracją składa się z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej, wysyłanych łącznie w postaci jednego pliku. Jest on składany wyłącznie w wersji elektronicznej. Nowy JPK_VAT ma dwa warianty: dla podatników rozliczających się miesięcznie – JPK_V7M oraz rozliczających się kwartalnie – JPK_V7K.

Zobacz procedurę w LEX: Korzystanie z ulgi na złe długi w ramach nowego pliku JPK_VAT  >

Jak wskazuje MF, podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie, wypełniali dotychczas tylko część ewidencyjną za pierwsze dwa miesiące IV kwartału 2020 r. Do 25 stycznia br. wypełnią część ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału i część deklaracyjną JPK_V7K za cały kwartał (październik, listopad i grudzień 2020r.).

Zobacz procedurę w LEX: Korekta odliczonego podatku dokonywana przez dłużników w ramach nowego pliku JPK_VAT  >

Zobacz również:
Wkrótce nowe zasady rozliczania VAT - firmy mogą nie zdążyć z przygotowaniami >>

Zamieszanie z kodami GTU w nowych JPK >>
 

Jak podpisać JPK_VAT?

Plik można podpisać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub danymi autoryzującymi. Po złożeniu JPK_VAT z deklaracją, podatnik może pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Pliki można składać wyłącznie przez nową bramkę REST API, udostępnioną pod adresem: https://e-dokumenty.mf.gov.pl/ .

Zobacz procedurę w LEX: Oznaczenia transakcji w nowym pliku JPK_VAT  >

 


Ministerstwo Finansów udostępniło przedsiębiorcom bezpłatne narzędzia, które pomagają przygotowywać, podpisywać i wysyłać plik JPK_VAT z deklaracją. Udostępniona została nowa wersja aplikacji e-mikrofirma i formularz uproszczony, które służą do samodzielnego wypełnienia i wysłania plików. JPK_VAT można też wysłać za pomocą udostępnionej aplikacji Klient JPK_WEB. Wszystkie te narzędzia dostępne są na stronie podatki.gov.pl/jpk-vat-z-deklaracja w zakładce: bezpłatne narzędzia.

Zobacz procedurę w LEX: Oznaczenia dowodów sprzedaży w nowym pliku JPK_VAT  >

Informacje, materiały pomocnicze i najczęściej zadawane pytania można znaleźć na dedykowanej zakładce na stronie podatki.gov.pl/jpk-vat-z-deklaracja.

Szczegółowych informacji w zakresie nowego JPK_VAT udziela również infolinia Krajowej Informacji Skarbowej:

  • 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych),
  • 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych),
  • +48 22 330 03 30 (z zagranicy),

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

Pomoc w sprawach technicznych można uzyskać pisząc na dedykowany adres pomocy informatycznej: jpk.helpdesk@mf.gov.pl

Zobacz szkolenie w LEX: Likwidacja deklaracji VAT i nowy JPK_VAT >