"Opinii nie zmieniam" - powiedział Tusk, zaznaczając, że jest rzecznikiem przystąpienia Polski do strefy euro, ale "na pewno nie w najbliższym czasie, ale w tej perspektywie, do której sięga wyobraźnią".

"Ale oprócz intencji, trzeba będzie mieć także możliwości" - zaznaczył Tusk na konferencji prasowej.

W ocenie szefa rządu wejście Polski do strefy euro musi być "w pełni bezpieczne dla obywateli Polski". "Chcę odpowiedzialnie powiedzieć: dzisiaj nie byłoby to bezpieczne z punktu widzenia polskich obywateli" - mówił.

Zaznaczył, że przystąpienie Polski do strefy euro będzie możliwe po spełnieniu kilku warunków.

"Przede wszystkim w parlamencie musi być większość konstytucyjna na rzecz zmiany konstytucji" - powiedział. Zaznaczył, że nie będzie nikogo przekonywał, że możliwe jest przystąpienie do strefy euro bez uzyskania wyraźnej, konstytucyjnej większości w parlamencie. "To jest warunek polityczny, ale bardzo trudny do spełnienia, dzisiaj z całą pewnością niemożliwy" - zaznaczył.

"Mamy wszyscy oczy i uszy, wiemy jak mniej więcej będą wyglądały wyniki wyborów w roku 2015. Niewiele wskazuje na to, aby większość konstytucyjną uzyskali zwolennicy wejścia do strefy euro. Tak to oceniam" - powiedział.

Dodał, że nasz kraj musi spełnić dodatkowo obiektywne kryteria związane z wejściem do strefy euro.

By przystąpić do strefy euro, kraj musi spełnić kryteria konwergencji dotyczące wskaźników makroekonomicznych: kryterium inflacji (inflacja nie wyższa niż o 1,5 pkt proc. od średniej z trzech krajów UE o najniższej inflacji); kryterium fiskalne (zakładające, że deficyt finansów publicznych nie może przekraczać 3 proc. PKB, a dług publiczny nie może być większy niż 60 proc. PKB); kryterium wysokości stopy procentowej (w ciągu roku przed badaniem średnia nominalna długoterminowa stopa procentowa ma nie przekroczyć więcej niż o dwa pkt proc. stopy procentowej trzech państw członkowskich o najbardziej stabilnych cenach) oraz kryterium dotyczące wahania kursu waluty krajowej (+/- 15 proc. w stosunku do euro przez minimum 2 lata).

aop/ pad/ jra/