Dodała, że liczba składanych wniosków z każdym rokiem jest większa. „W analogicznym okresie ubiegłego roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego złożyło ponad 31,1 tys. rolników, na łączną kwotę 10,1 mln zł. W tym roku po wsparcie zgłosiło się już o ponad 2,5 tys. producentów rolnych więcej” - zaznaczyła.

W całym 2012 r. dopłatę do paliwa otrzymało prawie 60 tys. rolników, a łączna kwota wyniosła ponad 19 mln zł. W 2011 r. było to odpowiednio ponad 55 tys. rolników i 16,6 mln zł.

Rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego także w drugim terminie - od 1 sierpnia br. Wnioski wraz z fakturami VAT lub ich kopiami należy złożyć do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2013 r. została ustalona w wysokości 0,95 zł na 1 litr oleju.

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosi 86 litrów na 1 ha użytków rolnych. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2013 r. to 81,70 zł.

Budżetową dopłatę do paliwa rolniczego umożliwiają przepisy z marca 2006 roku. Celem jest zmniejszenie kosztów zakupu oleju napędowego, a co za tym idzie - poprawa opłacalności produkcji i zwiększenie dochodów rolników. Dopłaty stosowane są także w innych krajach UE, wysokość zwrotu zależy od zamożności kraju. (PAP)

huk/ drag/