Ministerstwo Infrastruktury przygotowało zmiany w ustawie o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Chodzi o wprowadzenie obowiązku rejestracji w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, zwanego dalej „systemem SENT”, przewoźników zagranicznych, wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe.

-Zmiany przyczynią się do skuteczniejszej kontroli zezwoleń zagranicznych wymaganych przez przepisy wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczące transportu drogowego. Kontrole ww. podmiotów wykazują, że w praktyce mają miejsce przypadki wielokrotnego wykorzystywania zezwolenia uprawniającego do jednokrotnego przejazdu przez lub na terytorium kraju, poprzez m.in. niewypełnianie blankietu tego zezwolenia - uzasadnia resort.

Zmiany mają wejść w życie szybciej, niż zakładano: 1 lipca 2024 r. zamiast 1 stycznia 2025 r. - zakłada tak opublikowany w piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt nowelizacji ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym.

- Projektowana zmiana polegająca na skróceniu vacatio legis o sześć miesięcy związana jest z pilną potrzebą zwiększenia efektywności wykonywania kontroli podmiotów uczestniczących w przewozach drogowych, a także wzmocnienia egzekucji przepisów prawa dotyczących wykonywania przewozu drogowego rzeczy przez podmioty uprawnione. Szczególne znaczenie w ww. zakresie ma bowiem sprawowanie właściwego i efektywnego nadzoru w odniesieniu do międzynarodowego transportu drogowego rzeczy i przewozu kabotażowego, które to rodzaje operacji transportowych szczególnie negatywnie oddziałują na rodzimy rynek transportu drogowego - uzasadnia Ministerstwo Infrastruktury.

Czytaj również: Kwota wolna od podatku w 2024 r. >>