Ekonomiści resortu spodziewają się, że w IV kwartale ubiegłego roku znacząco zwiększyły się wydatki sektora. "Dynamika dochodów w III kw. br. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego była niższa w porównaniu z dynamiką wydatków o ok. 0,9 pkt proc. w związku, z czym sektor instytucji rządowych i samorządowych zanotował w III kw. 2010 r. wynik na poziomie –15,4 mld zł, tj. ok. –4,7 proc. PKB" - napisano w raporcie.
"W ostatnim kwartale 2010 r. należy spodziewać się znaczącego wzrostu wydatków sektora, szczególnie, jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne na środki trwałe, które tak jak w poprzednich latach swój poziom maksymalny osiągają pod koniec roku. W związku z tym skala wzrostu deficytu w IV kw. 2010 r. będzie uzależniona przede wszystkim od tego, na ile nieunikniony wzrost wydatków zostanie zrekompensowany wyższymi wpływami podatkowymi" - dodano.
Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych według ESA’95 w okresie trzech kwartałów 2010 roku wyniósł 48,9 mld zł. W I kw. 2010 roku deficyt sektora wyniósł 2,6 proc. PKB, za II kwartał resort finansów nie podał danych.
W czwartek wiceminister finansów Ludwik Kotecki podtrzymał szacunki odnośnie deficytu sektora za 2010 r. na poziomie 7,9 proc. PKB oraz determinację rządu w ograniczeniu deficytu w latach 2011-2012 o przynajmniej 4-4,5 pkt proc. Poinformował też, że istnieje szansa na ograniczenie deficytu sektora poniżej 3 proc. PKB w 2012 r. (PAP)