"W 2010 r. wymienione zostały na rynku międzybankowym środki walutowe w EUR o wartości 1,25 mld EUR. Środki walutowe zostały wymienione w celu finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa" - napisano w komunikacie. Podkreślono, że Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła celowość wykorzystania części środków walutowych do finansowania potrzeb pożyczkowych.

Ministerstwo poinformowało, że w ubiegłym roku resort finansów przeprowadzał również transakcje FX SWAP. Polegają one na wymianie dwóch walut po określonym kursie rynkowym, z jednoczesnym ustaleniem warunków wymiany w odwrotną stronę w określonym czasie w przyszłości.

"Łącznie w 2010 r. przeprowadzono transakcje na parze walut EUR/PLN oraz USD/PLN o łącznej równowartości 4,3 mld EUR, co odpowiadało pozyskaniu środków złotowych w wysokości 17,2 mld zł" - informuje MF. Zapadalność poszczególnych transakcji nie przekraczała trzech miesięcy i ustalana była z uwzględnieniem rozkładu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa.

Resort wyjaśnia, że zawarte transakcje pozwoliły na okresowe wykorzystanie posiadanych walut w celu uzyskania złotych. MF tłumaczy, że ostateczny koszt uzyskania złotych był znacznie niższy od alternatywnego kosztu finansowania dla analogicznych okresów zapadalności. Z komunikatu wynika, że NIK pozytywnie oceniła zarówno celowość, jak i efektywność przeprowadzonych transakcji.

Ministerstwo poinformowało ponadto, że w 2010 r. zawierało tzw. transakcje wymiany płatności odsetkowych (IRS) w walucie krajowej. "Celem zawartych transakcji było rozłożenie w czasie wydatków na obsługę długu publicznego w latach 2010-2011 r. W wyniku zawartych transakcji o 671 mln zł zwiększono koszty 2010 r., a o 682 mln zł zmniejszono koszty 2011 r." - tłumaczy resort w komunikacie.

Zaznaczono, że transakcje zawierane były w sposób niegenerujący ryzyka rynkowego, a koszt rozłożenia w czasie wydatków na obsługę długu był niższy od kosztu pozyskiwania środków przez MF. Dodano, że NIK pozytywnie oceniła zasadność i efektywność również tych transakcji. (PAP)