Zgodnie z APK rząd spodziewa się, że wzrost PKB w Polsce w 2014 r. wyniesie 3,3 proc. Dokument przewiduje, że w 2015 r. realne tempo wzrostu PKB wyniesie 3,8 proc., a w latach 2015-16 ustabilizuje się na poziomie 4,3 proc.

Zgodnie z dokumentem wraz z poprawą koniunktury gospodarczej systematycznie będzie zmniejszać się stopa bezrobocia. W 2014 r. ma spaść do 9,8 proc.; w 2015 r. wyniesie 9,3 proc., a do 2017 r. zmniejszy się do 7,9 proc. Rząd oczekuje, że w 2014 r. liczba osób pracujących wzrośnie przeciętnie o 0,6 proc., po spadku o 0,1 proc. w roku poprzednim.

Resort finansów prognozuje poza tym, że w 2014 r. inflacja średnioroczna (mierzona CPI) pozostanie niska i wyniesie 1,2 proc. w porównaniu z 0,9 proc. w roku ubiegłym. W kolejnych latach inflacja ma rosnąć, a w 2017 r., w związku z planowanym powrotem stawek podatku VAT do 22 proc. (z 23 proc.) oraz 7 proc. (z 8 proc.), prognozowany jest jej tymczasowy spadek do 2,2 proc.

Podczas debaty PAP Biznes, która odbyła się pod koniec kwietnia minister finansów Mateusz Szczurek powiedział, że rząd do projektu budżetu na 2015 r. rząd prawdopodobnie wpisze wzrost gospodarczy na poziomie 3,8 proc. "Oczywiście nie jesteśmy prawnie związani tą prognozą. Zarówno o ścieżce wydatków, jak i o poszczególnych wydatkach decyduje ustawa budżetowa, która będzie pisana, ale nic nie zmieniło się w gospodarce, żeby zmieniać prognozę, którą mamy obecnie, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy" - wyjaśnił.

Procedura budżetowa przewiduje, że do końca maja minister finansów ma wydać rozporządzenie określające zasady, tryb i terminy opracowania materiałów do ustawy budżetowej. Do 15 czerwca rząd ma przedstawić Komisji Trójstronnej założenia projektu budżetu państwa na rok następny. Do 10 września rząd powinien przestawić Komisji Trójstronnej wstępny projektu budżetu, a do końca września przyjąć i przekazać do Sejmu ostateczny projekt budżetu wraz z uzasadnieniem. (PAP)

mmu/ mhr/