Na potrzebę zmiany tych przepisów zwrócili uwagę posłowie PO: Józef Lassota, Anna Nemś i Lidia Gądek w interpelacji nr 6961. Przypomnieli, że obecnie najwyższa stawka podatku od nieruchomości dotyczy "budynków i ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej". Wynika to z art. 5 ust. 1 pkt 2b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Niższą stawkę podatku przewiduje art. 5 ust. 1 pkt 2e ustawy dla "budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego".
Zdaniem posłów takie przepisy powodują, że gdy cześć budynku tzw. pozostałego jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej, to nie można opodatkować jej wyższą stawką podatku, właściwą dla budynków i ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dlatego posłowie zaproponowali zmianę przepisów w tym zakresie.
W odpowiedzi na tę interpelację wiceminister finansów Maciej Grabowski stwierdził 30 sierpnia 2012 r., że nie ma takiej potrzeby. Przypomniał, że wyższa stawka podatku od nieruchomości dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ma zastosowanie dla wszystkich rodzajów budynków lub ich części. Grabowski wyjaśnił, że sam fakt zajęcia jakiegokolwiek budynku lub jego części na potrzeby działalności gospodarczej powoduje, że należy go opodatkować wyższą stawką podatku. Zasada ta dotyczy także tzw. budynków pozostałych i dlatego - zdaniem wiceministra - nie ma potrzeby nowelizowania ustawy zgodnie z sugestią posłów. (PAP)