Tematem tym zajmowała się na czwartkowym posiedzeniu reaktywowana Rada Rozwoju Rynku Finansowego.

"OFE, po planowanych przez rząd zmianach, nie będą mogły inwestować w obligacje skarbowe i papiery gwarantowane przez Skarb Państwa, stąd chcemy upłynnić sektor obligacji korporacyjnych i listów zastawnych" - powiedział w wywiadzie dla PAP Kowalczyk.

"Reaktywowaliśmy dzisiaj Radę Rozwoju Rynku Finansowego. To jest ciało, które pozwala nam rozmawiać z rynkiem. Impulsem do wznowienia jego obrad są zmiany w OFE, które będą miały wpływ na rynek, szczególnie instrumentów dłużnych. Chcemy, aby takie spotkania były raz na kwartał, następne odbędzie się w drugiej połowie stycznia 2014 roku" - dodał.

W czwartkowym spotkaniu Rady brali udział przedstawiciele MF, KNF, NBP, MSP oraz samorządów rynkowych, banków.

"Na posiedzeniu zgłaszane były postulaty, poprosiliśmy o propozycje zmian na piśmie i do nich będziemy się odnosili. Sami też projektujemy założenia do projektu ustawy, która pozwoli na upłynnienie rynku korporacyjnych papierów dłużnych" - poinformował wiceminister.

"Przewodniczący KNF obiecał do końca miesiąca przedstawić pomysł, w jaki sposób bez zmian legislacyjnych upłynnić rynek papierów korporacyjnych. To jest kwestia licencji bankowych, aby banki mogły na własny rachunek handlować długiem korporacyjnym, bez pośrednictwa biur maklerskich. Była także propozycja, aby upłynnić operacje repo na papierach skarbowych" - dodał.

Kowalczyk poinformował również, że planowane są zmiany mają zwiększyć płynność rynku listów zastawnych.

"Podjęliśmy już działania, wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości, mające na celu upłynnienie rynku listów zastawnych. W bardzo niedługim czasie przekażemy wszystkie te propozycje w projekcie założeń do ustawy, który pozwoli upłynnić ten rynek" - powiedział.

"Będą zmiany zarówno w prawie upadłościowym, jak i po stronie podatkowej" - dodał.

Wiceminister zapowiedział również, że założenia do projektów ustaw powinny być gotowe do końca tego roku.

bg/ ana/ je/