Jak wskazał resort finansów w uzasadnieniu do projektu, dotychczasowe doświadczenia Polski oraz innych krajów wskazują, iż umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie wystarczają do efektywnego przeciwdziałania obejściom prawa podatkowego.

„Standardem w innych rozwiniętych gospodarczo krajach jest klauzula generalna przeciwko unikaniu opodatkowania albo rozwinięta linia orzecznictwa sądowego zwalczająca nadużycia podatkowe” - czytamy w uzasadnieniu.

MF przytoczył w nim dane, według których w 2012 r. ujawniono ponad 150 tys. „pustych faktur” na łączną kwotę przekraczającą 15 mld zł. „Dynamika wzrostu kwot wynikających z

fikcyjnych faktur w okresie 2009-2012 oscyluje w granicach 340 proc. Rośnie poziom wyrafinowania prawnego i finansowego oraz +kreatywności+ w zakresie oszustw podatkowych, w szczególności wyłudzeń zwrotu podatku” - stwierdzono.

„Zmiany te są potrzebne dla wzmocnienia efektywności weryfikacji ksiąg podatkowych i dowodów księgowych, co pozwoli na sprawniejsze wykrywanie oszustw - szczególnie w podatku od towarów i usług - mogących stanowić zagrożenie nie tylko dla stabilności finansów publicznych, ale też dla uczciwych przedsiębiorców” - dodano.

Jak mówił wiceminister finansów Janusz Cichoń PAP w styczniu br., klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nie będzie jednak służyć ściganiu zwykłych podatników. "Klauzula nie jest walką z optymalizacją opodatkowania, z wykorzystywaniem ulg i zwolnień podatkowych. Chodzi o ograniczenie działań głównie dużych korporacji, najczęściej międzynarodowych, które przygotowują sztuczne konstrukcje służące jedynie obniżeniu opodatkowania, niemające nic wspólnego z realnym biznesem" – uspokajał wówczas wiceszef MF.

Podkreślił, że klauzula ma być zorientowana na największe podmioty. "Zakładamy, że rocznie możemy mieć do czynienia z kilkunastoma sprawami tego typu. Działania w tej kwestii będzie podejmował nie urząd skarbowy, a minister finansów" – wskazał Cichoń.

Według projektu założeń nowych przepisów firmy będą mogły skorzystać z tzw. opinii zabezpieczającej. W opiniach tych ministerstwo ma wyjaśniać, jakie działanie podatnika będzie uznane za dopuszczalną optymalizację podatkową, a jakie - za unikanie opodatkowania.

Na straży obiektywnego postępowania w takich sprawach ma stać Rada ds. Unikania Opodatkowania, którą będzie obowiązywać tajemnica skarbowa. Ma ona opiniować sporne sprawy. Kontrowersyjne decyzje nie będą podlegały wykonaniu, a podatnicy będą mogli skorygować deklarację podatkową w końcowej fazie postępowania podatkowego w zakresie stosowania klauzuli.

Oprócz regulacji związanych z klauzulą dot. unikania opodatkowania projekt, którym zajmie się we wtorek rząd przewiduje zmiany dotyczące m.in. pełnomocnictw czy doręczania korespondencji. Rozszerzony ma też zostać dostęp urzędów skarbowych do danych bankowych. Ponadto wprowadzona ma być możliwość złożenia grupowego wniosku o interpretację. Nowe przepisy mają również dać możliwość zapłaty podatku w imieniu innego podatnika. (PAP)

rbk/ son/