Zgodnie z projektem ustawy, dotacja dla związków zawodowych i izb rolniczych wyniesie 4 mln zł rocznie. W dużej części pochłoną ją składki za przynależność do COPA-COGECA, organizacji unijnej zrzeszającej związki zawodowe i spółdzielnie rolnicze, oraz obsługa biurowa naszych reprezentantów w Brukseli. (PAP)

sto/