Złożenie korekty deklaracji, według resortu, może nastąpić bez uzasadnienia przyczyny.

W komunikacie resort przypomina, że minister finansów "przyjął jako jeden z priorytetów w 2016 roku weryfikację cen transferowych w podmiotach powiązanych".

"Każda transakcja powinna odpowiadać naturalnym warunkom rynkowym – między innymi jej cena być zbliżona do ceny rynkowej. Jednak często w praktyce spółka-córka płaci spółce-matce (lub innej w grupie) za określone dobro lub usługę (na przykład korzystanie z logotypu czy usługę doradczą) znacznie wyższą kwotę niż wynosi jej wartość rynkowa" - zaznacza MF w komunikacie.

Resort dodaje, że takie nierynkowe ceny nazywa się cenami transferowymi i zwykle służą tzw. optymalizacji podatkowej poprzez zmniejszenie podstawy opodatkowania w kraju w ramach ponadnarodowych korporacji.

"Na takiej praktyce traci budżet państwa, bo firma wykazuje fakturę w kosztach uzyskania przychodu, zmniejszając swoją podstawę opodatkowania i odprowadza do budżetu państwa mniejsze podatki. Działając w taki sposób przedsiębiorstwo narusza przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych" - czytamy w komunikacie.

W związku z narastaniem ilości takich transakcji w 2016 roku będzie to jeden z priorytetów administracji skarbowej - dodaje MF.

"Przypominamy, że prawo przewiduje także korzystne rozwiązanie dla firm, które mogą mieć wątpliwości co do zasadności ich działań w latach poprzednich" - głosi komunikat.

W myśl ordynacji podatkowej firmy mogą bowiem samodzielnie dokonać korekty deklaracji podatkowej, a jeśli samodzielnie to zrobią, zapłacą o połowę mniej odsetek. "Jeśli firmy będą zmuszone do korekty zeznań podatkowych w wyniku przeprowadzonej kontroli skarbowej – odsetki będą należne w pełnym wymiarze" - zapowiada MF.

Resort zachęca podatników, którzy stosowali ceny transferowe w latach ubiegłych, do złożenia korekt za lata 2011-2015 do końca I kwartału 2016 roku. Apeluje też o "odstąpienie od takich działań w ostatnich dniach grudnia 2015", bo w drugim kwartale 2016 roku takie operacje mają być zbadane. (PAP)

pś/ pz/

Dowiedz się więcej z książki
Ceny transferowe. Mechanizmy ustalania i zarządzanie ryzykiem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł