Każda osoba sporządzająca samodzielnie zeznanie roczne może podzielić się podatkiem z potrzebującymi. Wybór jest coraz większy. W wykazie organizacji pożytku publicznego prowadzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej figuruje już ponad 7000 podmiotów. Byłoby ich jeszcze więcej, ale nie wszystkie organizacje ujawniły swoje sprawozdania: finansowe i merytoryczne z działalności.
"Do przekazania lub opublikowania w bazie sprawozdań zobowiązanych było 8198 organizacji. 1184 podmioty nie dopełniły tego obowiązku i nie znalazły się w wykazie uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku" - mówi Krzysztof Więckiewicz, dyrektor w Departamencie Pożytku Publicznego w MPiPS.
Co się stanie, jeśli w zeznaniu rocznym wpiszemy organizację, której nie ma w wykazie? "Urząd po prostu nie przekaże 1 proc." - mówi Filip Siwek, doradca podatkowy w kancelarii Skoczyński Wachowiak Strykowski. "Może oczywiście wezwać podatnika do korekty rozliczenia, trudno jednak na to liczyć, gdyż nie ma takiego obowiązku" – dodaje ekspert.
Aby podzielić się podatkiem, należy tylko wpisać w zeznaniu rocznym numer KRS wybranej organizacji. Wyliczamy też kwotę 1 proc. podatku (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół). Samym przelewem zajmie się urząd skarbowy. "Przed wyborem organizacji warto przejrzeć jej sprawozdania, aby się zorientować, na co wydaje pieniądze" - radzi Tomasz Schimanek. (PAP)