Centrum Badania Opinii Społecznej poinformowało we wtorek, że od stycznia tego roku pogorszyły się wśród respondentów oceny funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Otwartych Funduszy Emerytalnych. W przypadku ZUS pozytywna opinia spadła o 8 punktów w porównaniu ze styczniem i o tyle samo wzrosła negatywna. Nadal 21 proc. badanych (tyle samo było w styczniu) nie ma zdania na temat działalności zakładu. Jeśli chodzi o OFE, dobra ocena funduszy spadła o 2 punkty, a zła wzrosła o 6 pkt.
Najwięcej pozytywnych opinii o funkcjonowaniu ZUS wypowiadają najstarsi respondenci, emeryci i renciści. "Działalność OFE lepiej oceniają młodsi niż starsi badani (45 lat i więcej), przy czym ci drudzy bardzo często nie potrafią się do niej ustosunkować" - podało CBOS.
Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach 3–9 lutego na liczącej 1002 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)