"Polska podejmuje konieczne środki, by zrealizować termin roku 2012, jeśli chodzi o zredukowanie nadmiernego deficytu poniżej 3 proc. PKB. Dokładna ocena rozwoju sytuacji budżetowej i nowych środków zostanie przeprowadzona w ramach oceny aktualizacji polskiego programu konwergencji, który zostanie przesłany w kwietniu, a także na podstawie wiosennych prognoz gospodarczych KE (w maju - PAP). To oznacza, że Polska dalej uszczegółowi konkretne środki w kontekście programu konwergencji w kwietniu. My dokonamy oceny w maju albo czerwcu" - powiedział Rehn na konferencji prasowej.
"W obecnej chwili żadne pilne dalsze kroki w ramach procedury nadmiernego deficytu nie są konieczne. Ale jest przedwcześnie, by osądzić, czy tak samo będzie w maju-czerwcu, kiedy dokonamy naszej oceny" - dodał komisarz.
KE wyraziła zadowolenie, że minister finansów Jacek Rostowski podtrzymał zobowiązanie do redukcji deficytu do 3 proc. w 2012, czyli terminie wyznaczonym Polsce w ramach procedury nadmiernego deficytu. Ale w tej chwili KE nie przesądza ostatecznie, czy będą potrzebne dalsze, niewymienione w liście kroki, by ograniczyć deficyt z 7,9 proc. PKB w ub.r. do 3 proc. w przyszłym. Według Rostowskiego, skutki już podjętych lub ogłoszonych działań, wymienionych w jego liście do Rehna z 2 marca, wynoszą 4,4 pkt proc. PKB, ale koniunktura gospodarcza pozwoli na redukcję deficytu o więcej niż te 4,4 pkt proc.(PAP)