Funkcjonariusze Delegatury ABW w Bydgoszczy na podstawie własnych informacji, we współpracy z Wydziałem Wywiadu Skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, wykryli nieprawidłowości w zakresie działalności podmiotów zajmujących się obrotem złotem i srebrem. W zainteresowaniu znalazły się podmioty z wirtualnymi siedzibami w Warszawie, których właściciele zamieszkiwali na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wyszło na jaw, iż kilka firm wystawiających faktury VAT tytułem sprzedaży złota i srebra, nie składało deklaracji VAT. Podmioty te za sprzedany towar otrzymywały płatności w gotówce. Z drugiej strony, spółki, na rzecz których wystawiane były faktury, za sprzedane złoto i srebro, otrzymywały wielomilionowe przelewy, które po rozdysponowaniu na inne rachunki były wypłacane w gotówce.

Na podstawie zgromadzonej wiedzy operacyjnej, wobec uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego, polegającego na uszczupleniu należności w podatku VAT oraz podejrzenia przestępstwa prania brudnych pieniędzy, na początku grudnia br., zostało skierowane zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, która po kilku dniach wszczęła śledztwo.

Jednocześnie, w wyniku współpracy prowadzonej pomiędzy przedstawicielami Generalnego Inspektora Informacji Finansowej a bydgoską Delegaturą ABW, została dokonana blokada kont znajdujących się na rachunkach jednej ze spółek.

Niezwłocznie, po uzyskaniu informacji z GIIF, Delegatura ABW w Bydgoszczy z Wydziałem Wywiadu Skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przeszukała miejsca zamieszkania osób mogących mieć związek z przestępczym procederem oraz siedziby przechodzących w sprawie firm.

W toku prowadzonych czynności zabezpieczono obszerną dokumentację uzasadniającą podejrzenie popełnienia przestępstw, w tym fikcyjne faktury wskazujące na sprzedaż złota i srebra na kwotę ponad 35 mln zł. Ponadto zabezpieczono środki pieniężne oraz mienie o łącznej wartości 6,6 mln zł. (w tym ponad 4 mln zł w gotówce, 1 kg złota i 10 kg srebra).

Ze zgromadzonego materiału wynika, iż firmy pełniące rolę tzw. słupów wystawiały faktury, które nie odzwierciedlały faktycznych transakcji gospodarczych. Jednocześnie fikcyjne faktury były podstawą do pomniejszenia należnego podatku VAT o naliczony podatek VAT. W ten sposób uczestniczące w przestępczym procederze podmioty dokonały uszczupleń w zakresie podatku od towarów i usług na kwotę około 7 mln zł.

Na podstawie zgromadzonego materiału wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów trzem osobom: popełnienia przestępstw skarbowych (z art. 56 par. 1 kks, 62 par. 2 kks), prania brudnych pieniędzy (z art. 299 par. 1 i 5 kk), poświadczenia nieprawdy w wystawianych fakturach VAT i deklaracjach VAT - 7 ( z art. 271 par. 1 kk) oraz posługiwania się poświadczającymi nieprawdę fakturami (z art. 273 kk).

Za popełnione czyny podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat oraz wysokie grzywny.

Należy podkreślić, iż śledztwo jest w fazie początkowej i ma charakter rozwojowy.

kom/ ksi/