Fundacja Carrefour przekazała Stowarzyszeniu "Niepełnosprawni dla Środowiska EKON" 147 tys. euro na realizację projektu. Dzięki temu 150 chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo osób zostanie przygotowanych do pracy w ochronie środowiska.

Carrefour od wielu lat działa na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych. Wspiera wartościowe projekty i inicjatywy ukierunkowane na niesienie pomocy osobom wykluczonym zawodowo, oferując zatrudnienie w swoich sklepach.

"Rozpoczynamy nowy projekt społeczny, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych i podniesienie społecznej świadomości ekologicznej. Projekt wpisuje się w politykę różnorodności, będącą częścią strategii odpowiedzialnego biznesu Carrefour - powiedział Jean Anthoine, prezes Carrefour Polska. - Chciałbym, aby nasza wspólna inicjatywa pozwoliła na przełamanie funkcjonujących w społeczeństwie stereotypów, wprowadzając realnie do obiegu społecznego ideę zatrudnienia wspieranego".

Jednym z celów projektu jest zachęcenie uczestników do podjęcia pracy w sektorze ochrony środowiska w większości w firmach współpracujących ze Stowarzyszeniem. Zadanie to realizowane jest poprzez szkolenia. Wspólna inicjatywa ma wymiar: społeczny, ekonomiczny i ekologiczny.

"Poza ważnym problemem wykluczenia społecznego, istotne są także oszczędności dla Skarbu Państwa z tytułu zmniejszenia kosztów leczenia i rehabilitacji osób chorych psychicznie, które podjęły pracę. Według danych stowarzyszenia EKON, u osób psychicznie chorych, pracujących na stanowiskach nazywanych 'zielonymi miejscami pracy', rzadziej występuję nawroty choroby psychicznej, co potwierdza Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie" - powiedziała Elżbieta Gołębiewska, przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia "Niepełnosprawni dla Środowiska EKON".

Dodatkowym celem jest zmniejszenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach o ok. 2 000 ton w skali roku. Suma korzyści ekologicznych i społecznych projektu wyniesie ok. 2,2 mln zł. Akcja będzie miała również efekt edukacyjny - mieszkańcom przekazane zostaną informacje na temat sposobów dbania o środowisko naturalne.

Środki finansowe zarobione na realizacji kontraktu z Carrefour służą głównie do utrzymania zatrudnienia 364 chorujących psychicznie osób niepełnosprawnych.

Dzięki współpracy z EKON oraz na własnych etatach Carrefour Polska zatrudnia 747 osób niepełnosprawnych (dane na 31 grudnia 2011 r.).

KONTAKT:

Jerzy Nowak

Marketing & Communications Consultants

tel. kom. +48 795 576 100

e-mail: biuroprasowe@carrefour.com

Źródlo informacji: Carrefour Polska

UWAGA! Za treść informacji zleconych PAP nie ponosi odpowiedzialności (ZLECONE PAP).