Pomysłodawcami projektu "Heritprot" były władze miasta La Laguna (Teneryfa), w którym w 2006 roku pożar strawił XVII-wieczny pałac Salazar. W programie uczestniczy 10 miast; La Laguna, Sighisoara (Rumunia), Cuenca (Hiszpania), Ryga (Łotwa), Wilno (Litwa), Holloko (Węgry), Bergen (Norwegia), Liverpool (Wielka Brytania), Angra de Heroismo (Azory) oraz Warszawa.
"Niejednokrotnie strażacy mają do czynienia z obiektami o wartości historycznej. Szczególnym punktem na mapie Warszawy jest Stare Miasto wpisane w 1980 roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Mam nadzieję, że program +Heritprot+ pozwoli na wymianę doświadczeń podczas prowadzenia działań ratowniczych" - powiedział zastępca komendanta miejskiego PSP w Warszawie Wojciech Łągiewka.
Krzysztof Bielecki i Daniel Łukawski z komendy miejskiej PSP m.st. Warszawy przedstawili prezentację poświęconą zabezpieczeniom zabytków Starego Miasta. Jak podkreślili, w tym miejscu sieć hydrantów jest całkiem dobra, ale wiele z nich znajduje się głęboko pod ziemią, stąd problem z dostępem do nich. Problemem są także wąskie uliczki oraz niskie bramy.
Stołeczna komenda PSP jest największą w kraju. Podlega jej obszar 517 tys. km kwadratowych, na którym mieszka blisko 2 mln ludzi. W Warszawie działa 17 jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz trzy jednostki OSP: Ursus, Wesoła, Stara Miłosna. Jak mówił Łągiewka, rocznie strażacy wyjeżdżają do ok. 16 tysięcy różnych zdarzeń. Są to nie tylko pożary.
W 2012 roku Stołeczny Konserwator Zabytków i Państwowa Straż Pożarna podpisali list intencyjny o współpracy na rzecz jak najlepszej ochrony przeciwpożarowej zabytków Starówki Warszawy.
W ramach projektu "Heritprot" w latach 2012-2014 organizowane są cztery wspólne seminaria tematyczne, podczas których przedstawiciele miast partnerskich rozmawiają o praktykach zapobiegania i ograniczania skutków pożarów na obszarach wpisanych na listę UNESCO. W każdym z miast odbędą się też wizyty studyjne uczestników projektu oraz cztery sesje szkoleniowe służb zaangażowanych w ochronę przeciwpożarową. Na koniec w mieście La Laguna zorganizowane zostaną wspólne ćwiczenia z udziałem wszystkich uczestników projektu. Efektem ma być powstanie kodeksu dobrych praktyk i wytyczne do ochrony przeciwpożarowej dla każdego z uczestniczących miast.
Całkowity budżet rozpoczętego w styczniu 2012 roku projektu "Heriprot" to około 1,6 mln euro, z czego 1,2 mln euro stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IVC.