Ustawa ustala kwoty wydatków na prewencję wypadkową w wysokości 1 proc. od należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe. Zgodnie z propozycją, to prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie ustalał zasady konkursów dla przedsiębiorców, którzy chcą polepszyć warunki pracy. Projekt określa także współpracę ZUS z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytut Badawczym.

W uzasadnieniu napisano, że w latach 2013-2016 z dofinansowania projektów, poprawiających warunki pracy i zwiększających bezpieczeństwo, skorzystało ponad tysiąc przedsiębiorstw.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki wyjaśniał podczas prac sejmowej komisji, że ustawa ma unormować tryb i zasady finansowania ze środków Funduszu Wypadkowego zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Zaznaczył, że chodzi o uszczegółowienie - dotychczas zbyt enigmatycznej - regulacji.

W ocenie skutków regulacji napisano, że "ze względu na popularność dofinansowania i liczbę składanych wniosków, a przede wszystkim na rosnącą wysokość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie, niezbędne jest unormowanie na poziomie przepisów powszechnie obowiązujących zasad i trybu przyznawania dofinansowania, w tym wyboru najlepszych projektów w ramach konkursu ogłaszanego przez prezesa ZUS".

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r.