Jak wyjaśnił dyrektor WUP w Rzeszowie Konrad Fijołek podczas pikniku organizatorzy chcą pokazać, jakie jeszcze projekty będą możliwe do realizacji przez projektodawców. Zaznaczył, że choć wdrażanie programu dobiega już końca (potrwa do końca 2013 roku), to cały czas uruchamiane są nowe przedsięwzięcia adresowane do mieszkańców regionu.

"Możliwe będzie skorzystanie z takich form pomocy jak: specjalistyczne szkolenia zawodowe dla pracowników i osób bezrobotnych, staże, praktyki zawodowe, dofinansowanie działalności gospodarczej i spółdzielni socjalnych, wspieranie szkolnictwa czy przyznawania stypendiów dla doktorantów oraz uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przedsiębiorstw" - wymienił dyrektor.

Podczas pikniku zaprezentują się m.in. beneficjenci Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (np. organizacje, stowarzyszenia, MOPS-y, firmy), czy przedstawiciele firm prowadzących rekrutację na różne szkolenia, staże, warsztaty, którzy opowiedzą o oferowanych projektach i formach wsparcia, poinformują o terminach rekrutacji, warunkach udziału w konkretnym projekcie. Zainteresowani będą mogli dowiedzieć się także o funduszach unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, bezpłatnych usługach szkoleniowych oferowanych na Podkarpaciu.

Nie zabraknie też występów muzycznych, m.in. Michała Szpaka, finalisty XFactor; gier i konkursów z nagrodami, pokazów tańca towarzyskiego, karate, akrobatyki i sekcji rolkarskiej. Ze specjalnym pokazem trialu rowerowego wystąpi Krzysztof Herba. Na pikniku będzie można poznać też zasady udzielania pierwszej pomocy. Imprezie towarzyszyć będzie kiermasz rękodzieła lokalnych artystów.

Wstęp na imprezę będzie bezpłatny. Projekt współfinansowany zostanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program operacyjny Kapitał Ludzki jest największym programem w historii całej Unii Europejskiej i jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem głównym jest wzrost poziomu zatrudnienia i aktywności zawodowej poprzez podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, podnoszenie kwalifikacji pracowników i kadry kierowniczej, jakości usług świadczonych przez instytucje oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego.

Na realizację programu Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 w Polsce przeznaczono ponad 11 mld euro, z czego na Podkarpacie trafiło w sumie ponad 494,5 mln euro, czyli ponad 2 mld zł.

Do tej pory w projektach realizowanych ze środków tego programu na Podkarpaciu uczestniczyło około 200 tys. osób, w tym ponad 3,5 tys. osób niepełnosprawnych. Z beneficjentami tego programu Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zawarł umowy o łącznej wartości 1,6 mld zł. Według Moniki Zając z WUP w Rzeszowie Podkarpacie jest jednym z aktywniejszych województw w skali kraju pod względem wykorzystania środków przewidzianych na lata 2007 – 2013. (PAP)

api/ malk/