Po raz pierwszy rzecznik interweniował w tej sprawie w 2011 r. u ówczesnej minister pracy Jolanty Fedak.

Wskazywał, że istotą przepisu o płatnych dniach zwolnienia "jest umożliwienie opiekunom załatwiania spraw związanych z dziećmi, co w niektórych przypadkach możliwe jest tylko w godzinach ich pracy". "Natomiast zgodnie z ww. przepisem opiekunowie, którzy skorzystali z dnia wolnego, aby załatwić sprawy związane z jednym dzieckiem, nie mają możliwości skorzystania z takiego uprawnienia w związku z potrzebami pozostałych dzieci" - dowodził rzecznik.

Resort odpowiedział, że dwa dni płatnej opieki nad dzieckiem stanowią „jedynie uzupełnienie całego szeregu uprawnień związanych z opieką nad dziećmi i ich wychowaniem, takich jak urlopy macierzyńskie, dodatkowe urlopy macierzyńskie czy przerwa w pracy na karmienie piersią".

Ministerstwo pracy podniosło także, że zwiększenie liczby płatnych dni opieki nad dzieckiem "rodziłoby negatywne skutki finansowe dla pracodawców".

Teraz Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę, że obecne rozwiązania mogą być niekonstytucyjne, co w liście do RPD poruszył prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. "W liście skierowanym do mnie 4 kwietnia 2013 r. zwrócił uwagę, że przepis w swoim obecnym brzmieniu jest niezgodny z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa, ponieważ dyskryminuje dzieci z rodzin wielodzietnych" - pisze RPD do ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Dlatego ponownie zwrócił się do resortu o "rozważenie" problemu oraz "zasadności podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do zapewnienia dni wolnych stosownie do liczby dzieci wychowujących się w rodzinie".

Do czasu nadania tej depeszy PAP nie udało się poznać stanowiska ministerstwa pracy w tej sprawie.

Płatne dni zwolnienia "na dziecko" reguluje art. 188 kodeksu pracy. Mówi on, że „pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia”. Pracownikowi przysługują więc jedynie dwa dni wolne od pracy bez względu na to, czy wychowuje on jedno, czy więcej dzieci.