Prezydent zaprosił przewodniczącego Dudę na rozmowę na godz. 15.45. Delegacja Solidarności przybyła jednak do Pałacu spóźniona, około godz. 16. Ostatecznie spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.15. Szefowa prezydenckiego biura prasowego Joanna Trzaska-Wieczorek powiedziała PAP, że w związku z opóźnieniem spotkania, może ono ulec skróceniu.

Przed godz. 17 ma odbyć się briefing prezydenta.

Od godz. 15 Solidarność pikietuje przed Pałacem Prezydenckim przeciwko reformie emerytalnej. Wcześniej - o godzinie 11 - zebrała się w Warszawie Komisja Krajowa "S" oraz sztab protestacyjny.

W czwartek Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o emeryturach z FUS, zakładającej m.in. podwyższenie wieku emerytalnego do 67. roku życia. Senatorowie nie wnieśli też poprawek do noweli ustawy o emeryturach mundurowych, co oznacza, że obie ustawy trafią teraz do podpisu prezydenta.

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje, że od 2013 r. wiek emerytalny będzie wzrastał o trzy miesiące każdego roku. Tym samym mężczyźni osiągną docelowy wiek emerytalny (67 lat) w 2020 r., a kobiety - w 2040 r.

W przypadku emerytur mundurowych zmiany zakładają, że funkcjonariusze, którzy wstąpią do służby od 2013 roku, nabędą uprawnienia emerytalne po 55. roku życia i 25 latach służby. Uchwalone przepisy zmierzają do wydłużenia aktywności zawodowej żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 10 formacji: policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej. (PAP)

ann/ eaw/ ura/