Rząd konserwatywnego premiera Pedra Passosa Coelho przewidział jeden wyjątek: wcześniejszą emeryturę będą mogły uzyskać osoby, które "nie z własnej woli od ponad 5 lat nie mogą znaleźć zatrudnienia".

Decyzja została uzasadniona problemami finansowymi, jakie występują w portugalskim systemie ubezpieczeń społecznych wskutek "stałego wzrostu przeciętnej długości życia w Portugalii, zwłaszcza w starszym pokoleniu, wśród osób, które mają ponad 65 lat."

Dotychczas obowiązujące ustawodawstwo portugalskie przewidywało możność ubiegania się o wcześniejszą emeryturę po ukończeniu 55 lat, pod warunkiem co najmniej 30-letniego stażu pracy.

Według oficjalnych statystyk, 65 lat ukończyło 20 proc. ludności Portugalii, liczącej 10,6 miliona osób. (PAP)

ik/ mc/ sp/

11150258