W ramach programu pt. „Nie tylko zboże zapełnia trzos – wsparcie dla osób chcących odejść z rolnictwa” w sumie ma być przeszkolonych 300 osób. W realizowanym od września ub. roku programie już wzięło udział ok. 150 osób. Na ten przeznaczono ok. 1,5 mln zł z funduszy unijnych.

Program będzie realizowany do czerwca przyszłego roku przez Pomorską Izbę Rolniczą i Bałtycką Agencję Rozwoju Regionalnego.

Koordynatorka projektu, Anna Król z Pomorskiej Izby Rolniczej w Pruszczu Gdańskim powiedziała PAP, że „pomoc otrzymują osoby, które są rolnikami lub domownikami rolnika w woj. pomorskim i chcą odejść z rolnictwa lub mieć dodatkowe źródło dochodu”. Założeniem jest, by w projekcie w sumie wzięło udział 180 kobiet i 120 mężczyzn.

Poinformowała, że w ramach projektu proponowane są zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego. „W ciągu 10 godzin indywidualnych zajęć oraz dwudniowych warsztatów grupowych uczestnicy poznają swoje preferencje zawodowe oraz tworzą indywidualny plan działania na najbliższe lata” – wyjaśniła. „Po tych zajęciach powinien powstać plan, co taka osoba mogłaby robić poza rolnictwem; czy chce np. rozpocząć działalność gospodarczą lub szukać pracy" - dodała.

Dla osób planującym rozpoczęcie działalności organizowane są zajęcia z zakresu przedsiębiorczości. Oferowane są też zajęcia mające pomóc w poszukiwaniu pracy na pomorskim rynku.

W ramach projektu organizowane są także kursy zawodowe. Dla kobiet przeważnie proponowane są kursy: kucharski, bukieciarstwa i wizażu, a dla mężczyzn: prawa jazdy kat. C i operatora maszyn ciężkich (koparko – ładowarki). Kursy odbywają się w czterech ośrodka na terenie województwa: w Chojnicach, Lęborku, Pruszczu Gdańskim i w Starym Polu.

„Ilość chętnych na niektóre kursy, np. prawa jazdy, często kilkakrotnie przekraczała liczbę dostępnych miejsc, bo to jeden z najbardziej popularnych kursów na wsi” – wyjaśniła. Ponieważ ten kurs cieszył się największym powodzeniem, to fundusze na szkolenie w tym zakresie już się skończyły.

„Panowie wiedzą, że ukończone kursy prawa jazdy czy operatora maszyn ciężkich mogą się bardzo przydać i pomóc w znalezieniu pracy” - dodała.

Zdobyte uprawnienia rolnicy często też wykorzystują do rozpoczęcia dodatkowej działalności pozarolniczej. „Kupują odpowiedni sprzęt i świadczą usługi sąsiadom” - tłumaczyła. Wśród kobiet największym zainteresowaniem cieszą się kursy kucharski i bukieciarstwa.

„Mamy kurs kucharski, mogący się przydać np. w prowadzeniu działalności agroturystycznej, i panie chętnie to wykorzystują i zarabiają pieniądze” - powiedziała.

Z badań organizatorów wynika, że przynajmniej jedna trzecia uczestników programu znajduje niezwiązaną z rolnictwem, dodatkową pracę albo rozpoczyna swoją działalność. „To dzięki temu, że mamy konkretne kursy, dające konkretne umiejętności” - powiedziała Anna Król.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (PAP)

bls/ pad/