Zrealizowano je w lutym 2012 r. na ogólnopolskiej próbie 300 kobiet w wieku 20-49 lat na zlecenie organizatorów kampanii „Jestem kobietą. Znam siebie".

Okazało się, że dwie najbardziej pożądane przez Polki zmiany są związane z powiększaniem kapitału intelektualnego i rozwojem zawodowym. Aż 44 proc. pań oceniło, że gdyby mogły zmienić coś w swoim życiu to chciałyby zdobyć jakąś nową umiejętność i podnieść kompetencje zawodowe. Natomiast, 34 proc. zmieniłoby miejsce pracy lub wykonywany zawód.
Jedna piąta badanych (21 proc.) zadeklarowała chęć zmiany miejsca zamieszkania, a bardzo podobny odsetek (19 proc.) – zmiany sposobu myślenia, reagowania oraz stosunku do samej siebie. Wygląd zewnętrzny chciałoby poprawić 17 proc. kobiet, a jakość relacji z bliskimi – 14 proc. Tylko 7 proc. nie wyraziło potrzeby wprowadzenia żadnej zmiany w swoim życiu, a 1 proc. nie podał żadnej konkretnej odpowiedzi.
O podnoszeniu kompetencji najrzadziej wspominały kobiety w wieku 31-35 lat (27 proc.), zmiana miejsca pracy była najmniej pożądana przez mieszkanki wsi (26 proc.), a kobiety z największych miast, tj. ponad 500 tys. mieszkańców, najrzadziej deklarowały chęć zmiany miejsca zamieszkania (7 proc.). Chęć zmian w sposobie myślenia najczęściej wymieniały panie mieszkające na wsi (29 proc.) i najrzadziej mieszkanki miast do 100 tys. (11 proc.). Z kolei, 20-latki częściej niż ogół badanych chciałyby poprawić jakość relacji z bliskimi (w grupie 26-30 lat odsetek ten wyniósł 26 proc.).
Według psycholog Doroty Gromnickiej, eksperta kampanii „Jestem kobietą. Znam siebie”, fakt, że Polki najczęściej deklarują chęć zmian związanych z podnoszeniem kompetencji i rozwojem zawodowym jest bardzo pozytywny.
Specjalistka zwraca zarazem uwagę, że te, które są rzadziej wymieniane mogą wydawać się kobietom trudniejsze do wdrożenia. „O ile zapisanie się na kurs językowy jest zmianą stosunkowo prostą do przeprowadzenia, dającą wymierne i widoczne efekty w dość krótkim czasie, o tyle przeformułowanie sposobu postrzegania siebie czy poprawa relacji z bliskimi to długotrwałe procesy, które wymagają dużo większej pracy nad sobą, a na ich efekty trzeba nieraz poczekać dłużej. Mimo wszystko warto je podejmować, by poprawić jakość codziennego życia” – tłumaczy Gromnicka.
Psycholog doradza też, jak zwiększyć skuteczność wdrażania zmian życiowych. Przede wszystkim, należy zrobić plan – zastanowić się, co chciałoby się zmienić, dokładnie przeanalizować możliwości finansowe i emocjonalne, które są niezbędne do tego celu, a także rozważyć, czy dany moment życia na pewno jest odpowiedni do wprowadzania zmian.
Jeśli nie jesteśmy gotowi na duże zmiany, można zacząć od małych kroków, które np. pomogą nam lepiej zorganizować swój dzień lub poprawić codzienne samopoczucie (jak zapisanie się na aerobik czy przeznaczenie jednego popołudnia na spędzanie czasu na wolnym powietrzu z rodziną, etc.).
Warto też stworzyć wariant B, na wypadek gdyby – z przyczyn niezależnych od nas i naszych możliwości – główny plan musiał zostać zmodyfikowany.
Jeśli zmiany, które zamierzamy wprowadzić będą mieć konsekwencje również dla naszych bliskich, najlepiej przedyskutować je z nimi odpowiednio wcześnie.

„Jestem kobietą. Znam siebie” to ogólnopolska kampania informacyjna jednej z firm, oferujących suplementy diety dla kobiet. Jej celem jest przekazywanie informacji o zmianach zachodzących zarówno w życiu kobiety, jak również tych zachodzących w jej organizmie w poszczególnych fazach cyklu miesiączkowego. (PAP)