Konkurs jest wyczekiwany w regionie, bo przez cały 2012 rok nie był ogłaszany. W konkursach, w których można zdobyć unijne, bezzwrotne dotacje na działalność gospodarczą konkurencja wśród projektów w regionie zawsze była duża. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2013 r.

Już wiadomo, że choć formalnie pula konkursowa to 14 mln zł, pieniędzy będzie więcej. W programie są bowiem oszczędności oraz przesunięcia - wyjaśnił w piątek PAP zastępca dyrektora departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku Bogdan Mantur.

Oznacza to, że dotacji powinno wystarczyć dla około 250 osób. Maksymalnie jedna osoba może otrzymać do 40 tys. zł, a w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej - 20 tys. zł. Zgodnie z założeniami konkursu połowa osób, które dostaną dotacje, ma mieć nie więcej niż 30 lat.

Dotychczas w części programu Kapitał Ludzki, którą realizuje urząd marszałkowski, na dotacje na działalność gospodarczą na lata 2007-2013 w Podlaskiem było przeznaczonych 75 mln zł. Mantur poinformował, że dotychczas zakontraktowano 58 mln zł. Projektami objętych było 1 tys. 163 osoby, z czego 805 najlepszych pomysłów na biznes otrzymało dotacje. Wszystkie osoby skorzystały z fachowych szkoleń i doradztwa biznesowego (unijne dotacje na działalność gospodarczą z Kapitału Ludzkiego dzielił też w poprzednich latach Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - PAP).

Pieniądze po konkursach przeprowadzanych przez urząd marszałkowski dostawały m.in. osoby, które chciały świadczyć różnego rodzaju usługi - m.in. budowlano-remontowe, hydrauliczne, kserograficzne; powstawały też np. firmy sprzątające. Nie ma mowy raczej o wdrożeniach innowacyjnych, bo za 40 tys. zł nie jest to możliwe - podkreśla Mantur.