Jak poinformowała PAP w środę Monika Zając z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, szkolenia prowadzić będą doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, które działa przy urzędzie pracy.

„Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie firmy, będzie mogła wykonać test, który sprawdzi, czy posiada odpowiednie predyspozycje do zarządzania własnym biznesem. Oprócz wiedzy i umiejętności osoba ta powinna bowiem posiadać odpowiednie cechy charakteru, takie jak: wytrwałość, operatywność, kreatywność i asertywność” - dodała.

Zając podkreśliła, że zajęcia kierowane są głównie do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, studentów i bezrobotnych. Podczas warsztatów doradcy zawodowi wyjaśnią m.in., w jaki sposób, krok po kroku, zarejestrować własną firmę i wskażą zasady opracowywania biznesplanu.

Uczestnicy dowiedzą się również, gdzie szukać dodatkowych źródeł finansowania działalności, czy też wsparcia z zakresu pomocy doradczej, prawnej i finansowej.

Spotkanie z osobami, które chcą pracować na własny rachunek, będzie organizowane w najbliższy piątek w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie przy ul. Lisa-Kuli 20. Następne zajęcia odbędą się w Tarnobrzegu, Stalowej Woli, Krośnie i Przemyślu. (PAP)

huk/ je/