Jak poinformował PAP Krzysztof Powrózek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, dodatkowe fundusze trafią do ponad dziesięciu powiatowych urzędów pracy z regionu, które przygotowały programy aktywizujące bezrobotnych.

„Powiatowe Urzędy Pracy m.in. w Brzozowie, Lubaczowie, Przemyślu, Przeworsku, Sanoku i Tarnobrzegu przygotowały programy skierowane do osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W sumie na ten rodzaj aktywizacji region otrzymał dodatkowo ponad 8 mln zł” - dodał.

Czytaj: Rynek pracy w 2015 bardziej przyjazny dla młodych

Natomiast urzędy w Jarosławiu, Leżajsku i Mielcu złożyły wnioski na kwotę prawie 2,5 mln zł na aktywizację osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 lat. Z kolei Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli na program zwalczania bezrobocia do 30. roku życia otrzyma ponad 600 tys. zł. Dwa urzędy pracy w Nisku i Ropczycach przeznaczą w sumie ponad 1,5 mln zł na aktywizację ludzi młodych do 25. roku życia.

Powrózek zaznaczył, że każdy z urzędów pracy mógł wybrać tę grupę bezrobotnych, która wymaga szczególnego wsparcia na lokalnym rynku.

Na koniec maja br. w województwie podkarpackim stopa bezrobocia wynosiła 13,7 proc. W urzędach pracy w regionie zarejestrowanych było ponad 120,5 tys. osób bezrobotnych (dane na koniec czerwca br.).

W opublikowanym niedawno raporcie Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że programy aktywizujące, w tym m.in. staże i szkolenia, w niewielkim stopniu pomagają bezrobotnym w znalezieniu pracy.

Z raportu NIK wynika, że w latach 2011-2013 w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu stażu pracę znalazło tylko od 33 proc. do 39 proc. osób, a po szkoleniach od 18 proc. do 21 proc. Po upływie roku od zakończenia staży i szkoleń wskaźniki te były jeszcze niższe. (PAP)