Debata "Jak wspierać osoby niepełnosprawne?", którą przygotowało MPiPS, ma być otwarta dla mediów. Resort zapowiedział, że będzie to pierwsze z serii spotkań, których efektem ma być wypracowanie mapy drogowej dotyczącej wsparcia niepełnosprawnych i ich opiekunów.

W spotkaniu - zgodnie z zamysłem organizatorów - oprócz protestujących i rządu mają zabrać głos eksperci, organizacje pozarządowe, przedstawiciele klubów parlamentarnych i samorządowcy.

Protestujący w i przed Sejmem przerwali swoje akcje i liczą na dialog z rządem w sprawie poprawy ich sytuacji. Prezydent podpisał już przyjęte w trybie pilnym przez parlament zmiany przywracające wsparcie dla opiekunów osób dorosłych. Druga nowelizacja, dotycząca waloryzacji świadczeń dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci, czeka na jego podpis.

Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych liczą, że spotkanie otworzy drogę do spełnienia ich postulatów. Chcą m.in. zrównania przysługujących im uprawnień z prawami rodziców niepełnosprawnych dzieci - równego traktowania wszystkich osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji bez względu na to, kiedy - w jakim wieku - ta niepełnosprawność powstała.

Rodzice niepełnosprawnych dzieci podczas spotkania chcą przedstawić 14 postulatów. Jak zapowiedzieli, jednym z nich będzie postulat zwaloryzowania zasiłku pielęgnacyjnego. Zasiłek wynosi obecnie 153 zł miesięcznie i jego wysokość nie była zmieniana od ośmiu lat. Rodzice liczą, że okrągły stół nie będzie spotkaniem towarzyskim, tylko rozszerzeniem negocjacji pomiędzy premierem, przedstawicielami rządu i ich komitetem protestacyjnym. Chcą też rozmów merytorycznych a nie politycznych - deklarowali publicznie.

W ocenie organizacji pozarządowych, które w trakcie protestu opiekunów niepełnosprawnych dorosłych przedstawiły pomysł okrągłego stołu, w Polsce potrzebne są pilne działania zmierzające do wdrożenia Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Apel w tej sprawie podpisało kilkanaście organizacji, m.in. "Społeczeństwo FAIR", Fundacja TUS, Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych, Fundacja MaMa, Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, "Porozumienie Pracownicze", Społeczna Inicjatywa Socjalna, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej.

Protestujący rodzice dzieci niepełnosprawnych wywalczyli podwyżkę świadczenia pielęgnacyjnego, które otrzymują jako jedyna grupa. Obecnie wynosi ono 820 zł; od maja wzrośnie do 1000 zł, od 2015 r. do 1200 zł, a od 2016 r. do 1300 zł - czyli do wartości prognozowanej na 2016 r. płacy minimalnej netto. Ustawa w tej sprawie czeka na podpis prezydenta.

Inna podpisana przez prezydenta ustawa przywraca wsparcie dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Na jej podstawie opiekunowie otrzymają 520 zł zasiłku. Ustawa powstała po tym, gdy Trybunał Konstytucyjny zakwestionował część zapisów obowiązującej od zeszłego roku nowelizacji, która odebrała im prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Ustawa nie przywraca jednak prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, ale wprowadza nowy rodzaj zasiłku przeznaczonego specjalnie dla tej grupy. Opiekunowie uważają, że ustawa nie realizuje wyroku TK.

Zgodnie z ustawą opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, otrzymają zwrot zaległych pieniędzy wraz z ustawowymi odsetkami (ok. 5,5 tys. zł). Przywrócone zostanie im również prawo do zasiłku, niezależnie od kryterium dochodowego, jednak w wysokości 520 zł, czyli tyle, ile wynosiło przed zakwestionowaną nowelizacją.

(PAP)