Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy przeszedł w środę w Sejmie drugie czytanie. Rządowa propozycja zakłada, że przedsiębiorstwa, których obroty w ciągu pół roku spadły przynajmniej o 15 proc., mogą wprowadzić instytucję przestoju ekonomicznego. Ogłoszenie przestoju pozwoli obniżyć pracownikom wymiar czasu pracy i uzyskać bezzwrotną pomoc finansową.

Rząd zakłada, że jeszcze w tym roku przeznaczy na realizację ustawy 200 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i 50 mln zł z Funduszu Pracy.

Podczas debaty w Sejmie wszystkie kluby poparły rządową propozycję, powtarzały się jedynie zarzuty, że prace nad nią trwały zbyt długo. Wiceminister pracy Jacek Męcina wyjaśniał, że ok. trzech miesięcy trwało samo uzgadnianie projektu w Komisji Trójstronnej, a do Sejmu wpłynął on pod koniec maja. Męcina zapewnił, że jeśli Sejm uchwali ustawę na obecnym posiedzeniu, a w najbliższych dniach rozpatrzy ją Senat, to jeszcze w listopadzie zacznie ona działać.

Ryszard Zawadzki (PO) podkreślał, że projekt przyczyni się do redukowania efektów spowolnienia gospodarczego, zmniejszy ryzyko upadłości wielu firm, silnie wpłynie na lokalne rynki pracy, a utrzymanie miejsc pracy pozwoli zachować wpływy podatkowe do budżetu i zredukuje wydatki na pomoc bezrobotnym. Klub PO zgłosił do projektu osiem poprawek.

Także Stanisław Szwed (PiS) podkreślał, że ustawa jest potrzebna, „ale mocno spóźniona". Szwed mówił, że zawsze lepiej chronić miejsca pracy niż je likwidować, ale wyraził ubolewanie, że ta ustawa nie pomoże już Stoczni Gdańsk czy firmie Autosan, które zmagają się z problemami.

PiS zgłosiło poprawki do projektu, w tym m.in., by do wprowadzenia przestoju ekonomicznego uprawniał już 10-procentowy spadek obrotów.

Andrzej Lewandowski (TR) poparł kierunek ustawowych rozwiązań, a szczególnie możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy i uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowniczych. Według niego mogą one pomóc utrzymać zatrudnienie i uniknąć niepotrzebnych dla pracodawcy kosztów - wypłacania odpraw przy zwolnieniach, a następnie prowadzenia kolejnej rekrutacji po poprawie koniunktury.

Henryk Smolarz (PSL) poparł projekt w wersji zaprezentowanej przez komisje i nie zgłosił żadnych poprawek. Przypomniał, że podobna ustawa antykryzysowa obowiązywała w latach 2009-2011. Wówczas wymagana była zgoda pracownika na objęcie go przestojem ekonomicznym, dłuższy był też okres (sześć zamiast trzech miesięcy), kiedy po zakończeniu programu pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

Ryszard Zbrzyzny (SLD) uznał rządową propozycję za potrzebną, choć mocno spóźnioną. Dlatego też zapowiedział, że jego klub powstrzyma się już od składania poprawek, by bez zbędnej zwłoki uchwalić ustawę.

Piotr Szeliga (SP) ocenił, że choć projekt nie jest w pełni doskonały, to jego zasadniczy kierunek - pomoc polskim przedsiębiorstwom jest dobry i SP wnosi o jego uchwalenie.

Przedsiębiorca, który wprowadzi instytucję przestoju ekonomicznego, mógłby się ubiegać na jego czas o dofinansowanie wynagrodzeń i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnianych przez siebie pracowników. Pracownikom przysługiwałoby wówczas wynagrodzenie w wysokości, co najmniej płacy minimalnej. Byłoby ono finansowane częściowo przez pracodawcę, częściowo przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pracodawca mógłby także otrzymać dofinansowanie w wysokości 80 proc. kosztów szkoleń dla pracowników.

Projektowana ustawa ma mieć bezpośrednie zastosowanie przez rok - do końca czerwca 2014 r. Po tej dacie przewidziany w projekcie mechanizm ochrony miejsc pracy będzie uruchamiany rozporządzeniem rządu, jeśli stopa krajowego bezrobocia będzie równa lub wyższa niż 7 proc. Obowiązek miesięcznego monitorowania bezrobocia spadnie na ministra pracy.

Instytucję przestoju można będzie wprowadzić na podstawie układu zbiorowego pracy lub porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi. (PAP)