"Niektóre raporty dają Polsce trzecie miejsce na świecie, po Indiach i Chinach, pod względem liczby ulokowanych centrów biznesowych. Inni wymieniają przed nami jeszcze Filipiny i Brazylię. Sądzę, że bezsprzeczne trzecią pozycję osiągniemy za rok, najwyżej dwa. Sprzyja nam światowy kryzys i chęć obniżania kosztów. Polska wabi też umiejętnościami pracowników i najwyższymi standardami obsługi"- powiedział PAP Jacek Levernes, szef Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) w Polsce.

W czwartek w Warszawie ABSL oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zaprezentowały raport „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2012”. Wynika z niego, że Polska staje się coraz popularniejszym miejscem uruchamiania światowych centrów obsługi klienta przez firmy z Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Dynamiczny wzrost w tej branży zaczął się w 2008 roku.

Obecnie w działających w Polsce centrach obsługuje się klientów mówiących w 34 językach. Największe szanse na zatrudnienie w takich placówkach mają absolwenci ekonomii, administracji, informatyki, specjalności inżynieryjno-technicznych, a także filologii obcych.

W 340 centrach usług, należących do przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym pracuje dziś około 86 tys. specjalistów. O ile jeszcze dwa lata temu centrów zatrudniających ponad tysiąc osób było w Polsce kilka, dziś jest ich już 17. "Przeciętna firma z tej branży zatrudnia 293 osoby" - poinformowała Iwona Chojnowska Chaponik z PAIiIZ.

Uczestnicząca w prezentacji Jadwiga Naduk z firmy doradztwa personalnego Hays Polska powiedziała, że Polska ma niższe koszty nie tylko od krajów Zachodu, ale też od innych państw Europy Środkowej. Tam bowiem obciążenia różnego rodzaju świadczeniami są wyższe niż u nas.

"Ten sektor oferuje pracę dzisiejszym studentom i absolwentom. Może nasz system studiów nie tworzy ludzi wybitnych, ale z pewnością sprawnych pracowników niezbędnych w branży usług biznesowych - stwierdził prezes PAIiIZ Sławomir Majman. Dodał, że w tej branży pracuje dziś ok. 86 tys. specjalistów, czyli o połowę więcej, niż w 2009 r. Tylko w ciągu ostatniego roku przybyło 15 tys. nowych miejsc pracy, a wartość sektora wzrosła o ok. 3 mld zł do ok. 12 mld zł. Polska konkuruje o projekty outsourcingowe z wieloletnimi potęgami jak Indie czy Chiny i jest już w pierwszej piątce najważniejszych lokalizacji dla takich usług.

Wiceprezes ABSL Marek Grodziński ocenił, że w kolejnych latach coraz bardziej rozwinięty polski rynek usług biznesowych będzie przyciągać kolejnych inwestorów i nasz kraj może uczynić narodową specjalizację z usług biznesowych.

ABSL to organizacja branżowa skupiająca firmy sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Utworzona w maju 2009 r. zrzesza ponad 50 inwestorów zagranicznych i polskich.

PAIiIZ powstała w 2003 roku w wyniku połączenia Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych (PAIZ) oraz Polskiej Agencji Informacyjnej (PAI). PAIiIZ pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz tworzy pozytywny wizerunek Polski oraz naszych produktów i usług na świecie. (PAP)

adma/ mki/ jbr/