Nabór wniosków ogłosił Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Rzeszowie; do rozdysponowania jest prawie 40 mln zł.

Zdaniem dyrektora WUP Tomasza Czopa, powiatowe urzędy pracy przecierają szlak nowej perspektywie finansowej na Podkarpaciu. Dodał on, że już na początku sierpnia ogłoszony zostanie drugi nabór wniosków, tym razem w trybie otwartym, w nowym Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

„Zależy nam na osiągnięciu efektu synergii tych dwóch programów: RPO i POWER, bo taki sposób zwielokrotnienia siły unijnych pieniędzy niewątpliwie rozpędzi rozwój zatrudnienia na Podkarpaciu. Dzięki temu uda się stworzyć wiele nowych miejsc pracy” - podkreślił Czop.

Prawie 40 mln zł, o które mogą ubiegać się powiatowe urzędy pracy będzie przeznaczone na poprawę sytuacji osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.

Dyrektor WUP zaznaczył, że uzupełni to działania już realizowane przez wszystkie powiatowe urzędy pracy w regionie w ramach rozstrzygniętego niedawno, pierwszego konkursu w ramach POWER. W tym naborze urzędy zgłaszały projekty aktywizujące bezrobotnych do 29 roku życia.

„W obu programach unijne pieniądze zostaną przeznaczone na płatne staże, szkolenia zwiększające kompetencje zawodowe, bony pokrywające koszty dojazdu lub zamieszkania wynikające z podjęcia pracy. Nie zabraknie również cieszących się największym zainteresowaniem dotacji pozwalających założyć i rozwinąć własną firmę” - powiedział Czop.

Zadowolenie z uruchomienia pierwszego naboru w nowym RPO nie kryje marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl. Podkreślił, że wkrótce ogłoszone będą kolejne konkursy. „Liczę, że dadzą one solidny impuls do gospodarczego wzrostu województwa. Będziemy nieustanie czuwać nad tym, aby środki z tej unijnej perspektywy finansowej były dobrze inwestowane i przynosiły długofalowe korzyści” – dodał Ortyl.

Regionalny Program Operacyjny woj. podkarpackiego na lata 2014-2020 będzie finansowany z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W jego ramach Podkarpacie otrzyma ponad 2,1 mld euro.

W opublikowanym w ub. tygodniu raporcie Najwyższa Izba Kontroli oceniła jednak, że m.in. staże i szkolenia w niewielkim stopniu pomagają bezrobotnym w znalezieniu pracy.

Z raportu NIK wynika, że w latach 2011-2013 w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu stażu pracę znalazło tylko od 33 proc. do 39 proc. osób, a po szkoleniach od 18 proc. do 21 proc. Po upływie roku od zakończenia staży i szkoleń wskaźniki te były jeszcze niższe. (PAP)