Jak poinformowała Agata Rybka z tarnobrzeskiego magistratu, z pomocy skorzysta w sumie 220 mieszkańców Tarnobrzega, z tej liczby 48 osób jest niepełnosprawnych.

„Są to osoby w wieku od 15 do 64 lat, które nie mają pracy i korzystają z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR). Wsparciem obejmowane są całe rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji z powodu braku pracy” - dodała.

Czytaj: Bezrobotni chętnie korzystają ze staży i szkoleń

 

Projekt realizowany przez tarnobrzeski MOPR zakłada stworzenie całego systemu wsparcia osób i rodzin znajdujących się w ubóstwie. System ten ma obejmować również osoby niepełnosprawne i ich rodziny.

Wśród działań realizowanych w ramach projektu są m.in. staże i szkolenia zawodowe, doradztwo indywidualne i grupowe oraz porady prawne. Uczestnicy skorzystać też mogą z terapii psychologicznej czy zasiłków celowych. Z kolei osoby niepełnosprawne mogą liczyć na bezpłatne turnusy rehabilitacyjne.

Agata Rybka podkreśliła, że w ramach projektu zatrudnionych zostało w MOPR dwóch pracowników socjalnych i doradca ds. osób niepełnosprawnych.

Tarnobrzeski projekt ma być realizowany do końca czerwca br., ale jak zaznaczyła Rybka, MOPR stara się o wydłużenie tego terminu do końca września br.

Budżet projektu pn. „Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg” wynosi ponad 1,6 mln zł; z tej kwoty dofinansowanie z unijnego programu Kapitał Ludzki to prawie 1,5 mln zł.

Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wynika, że w Tarnobrzegu na koniec listopada ub.r. zarejestrowanych było ponad 2,6 tys. bezrobotnych.

(PAP)