Od 34 lat związkowcy z Solidarności pielgrzymują w trzecią sobotę i niedzielę września na Jasną Górę, by modlić się w intencji Ojczyzny i ludzi pracy. Głównym punktem 34. Pielgrzymki Ludzi Pracy jest uroczysta suma, której na jasnogórskim szczycie przewodniczy metropolita wrocławski abp Józef Kupny, który jest także krajowym duszpasterzem ludzi pracy.

W przesłaniu do uczestników, odczytanego tuż przed mszą, prezydent Andrzej Duda przypomniał chrzest Polski. „Nad Wisłę i Wartę dotarło wtedy nauczanie, które najpierw skierowane było do ludzi pracy – rybaków i pasterzy, robotników rolnych i rzemieślników – nauczanie o Bogu i człowieku ujęte w przypowieści, które odnosiły się do życia i problemów pracowników najemnych" - napisał prezydent.

„To właśnie za pośrednictwem tych środowisk ewangelia dotarła w najdalsze krańce świata. Zdobyła najpierw serca, umysły zwykłych ludzi pragnących godnego, uczciwego życia dla siebie i dla swoich rodzin, pragnących świata, w którym sprawiedliwość oraz szacunek dla każdego człowieka będą rzeczywistą normą życia społecznego” - podkreślił.

Zdaniem prezydenta to głównie na barkach ludzi pracy spoczywa pomyślność Ojczyzny. Ludzie, ich uzdolnienia, gospodarność, umiejętności życia we wspólnocie są największym bogactwem i największym atutem każdego państwa - przekonywał.

„To ludzka praca jest podstawowym i najważniejszym źródłem bogactwa, siły, a w konsekwencji także niezależności każdego narodu” - wskazał prezydent i dodał, że Polacy słyną ze swej pracowitości i umiłowania wolności. „Te dwa dążenia idą ze sobą w parze, nawzajem się wzmacniają” - podkreślił prezydent Duda, przypominając wydarzenia z dalszej i bliższej historii. Po pokojowej rewolucji Solidarności - wskazał w liście - lepiej niż do tej pory wiadomo, że bezpieczeństwo i stabilność w sferze materialnej pozwala odważniej myśleć o przyszłości i mocniej angażować się w inne sfery życia. Prezydent podkreślił też, że silna polska gospodarka, połączona więzami współpracy z gospodarkami sojuszników, „to największa gwarancja naszego bezpieczeństwa narodowego, naszej niepodległości, zachowania naszego tysiącletniego dziedzictwa wiary i tradycji wolności i solidarności”. Uczestnikom pielgrzymki życzył, by odczuwali radość i poczucie dumy ze wspólnego budowania Polski, „która jest wolna i zamożna wolnością i zamożnością swoich obywateli”.(PAP)