- MSW informuje:

Jacek Cichocki, minister spraw wewnętrznych przedstawia dziś (2 marca br.) w Sejmie informację na temat podwyżek dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Od 1 lipca br. policjanci oraz żołnierze zawodowi otrzymają podwyżki miesięcznie o 300 zł. Natomiast od 1 października br., w uchwalonej przez Sejm ustawie budżetowej na 2012 rok, uwzględniono również postulaty funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej.

Od 1 lipca br. policjanci i żołnierze zawodowi otrzymają podwyżki po 300 zł miesięcznie.

Została również stworzona możliwość, że od 1 października br. podwyżki, po 300 zł miesięcznie, otrzymają także funkcjonariusze Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

W uchwalonej przez Sejm 27 stycznia 2012 roku ustawie budżetowej na rok 2012 przyjęto, że w przypadku niewykorzystania do 30 września 2012 roku środków w wysokości 76.160 tys. zł, z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zostaną one przeznaczone na podwyżki dla funkcjonariuszy pozostałych służb. Poszczególne formacje otrzymałyby na podwyżki odpowiednio:

- Straż Graniczna – 16.438 tys. zł,

- Państwowa Straż Pożarna – 30.226 tys. zł,

- Biuro Ochrony Rządu – 2.256 tys. zł,

- Służba Więzienna – 27.240 tys. zł.

Podziału utworzonej rezerwy celowej dokona minister finansów w porozumieniu m.in. z ministrem spraw wewnętrznych, nie później niż do 31 grudnia 2012 roku.

Ponadto rząd i Prezes Rady Ministrów podejmują starania, aby uwzględnić podwyżki dla Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz Służby Więziennej w budżecie na rok 2013.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przypomina, że przeciętne uposażenie funkcjonariuszy policji wynosi – 2,65, co daje przeciętne miesięczne uposażenie (łącznie z 1/12 nagrody rocznej) w wysokości 4.037 zł, Straży Granicznej – 2,67 (przeciętne uposażenie wynosi 4.067 zł), Państwowej Straży Pożarnej – 2,59 (przeciętne uposażenie to 3.945 zł), Biura Ochrony Rządu – 2,76 (przeciętne uposażenie w wysokości 4.204 zł), a Służby Więziennej – 2,65 (przeciętne miesięczne uposażenie w wysokości 4.037 zł).

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ mick/