Jak powiedziała posłom wiceminister pracy, do tej pory odbyło się dziewięć spotkań zespołów okrągłego stołu ds. osób niepełnosprawnych. Przypomniała, że prace przy okrągłym stole prowadzone są w różnych dziedzinach; funkcjonują trzy zespoły, których prace organizowane są przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - zespół ds. dzieci i młodzieży, zespół ds. dorosłych osób niepełnosprawnych oraz zespół ds. orzecznictwa, a także czwarty, ds. rehabilitacji i zdrowa, prowadzony przez przedstawicieli resortu zdrowia.

"Teraz planujemy kilkutygodniową przerwę. Na początku września zorganizujemy spotkanie, być może już wspólne - ale jeżeli będzie taka potrzeba, to wrócimy do tych zespołów indywidualnych - po to, żeby teraz określić priorytety" - poinformowała.

Rozmowy w formule tzw. okrągłego stołu na temat problemów osób z niepełnosprawnościami oraz budowy systemu ich wspierania rozpoczęły się 30 kwietnia. Biorą w nich udział przedstawiciele rządu oraz zainteresowanych środowisk. Spotkania zainicjowało MPiPS po proteście rodziców niepełnosprawnych dzieci, którzy wiosną przez kilka tygodni okupowali budynek Sejmu, a także po trwającej blisko miesiąc (od 27 marca do 25 kwietnia) pikiety siedziby parlamentu zorganizowanej przez opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

Grupy miały odmienne postulaty, ale obydwie domagały się podwyższenia przyznawanych im w związku pielęgnacją podopiecznych świadczeń oraz zmian w systemie wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych.

Posłanka Anna Bańkowska (SLD) dopytywała przedstawicielkę MPiPS "czy okrągły stół nie jest tylko grą pozorów". "Czy są z niego jakieś efekty, kiedy one będą? Czy jego efektem będzie zrównanie prawa do świadczeń pielęgnacyjnych zarówno dla opiekunów osób dorosłych jak i dzieci? Czy przewiduje się ujednolicenie kryterium ich przyznawania? (...) Kiedy wyjedziecie z projektem ustawy, żeby zlikwidować absolutnie karygodną niesprawiedliwość w najczulszym zakresie - opieki nad osobami niepełnosprawnymi?" - dociekała posłanka.

"Wydaje się, że spotkania dają efekty. Wiele rzeczy zostało przepracowanych, pojawiały się postulaty, ale to połowa drogi - na system, na podwaliny skomplikowanego systemu prawnego, musimy jeszcze wytężyć umysły i popracować bardzo intensywnie nad dobrze skonstruowanym fundamentem prawnym" - odpowiedziała Seredyn.

Wiceminister podkreśliła, że zarówno w zespole ds. niepełnosprawnych dzieci, jak i zajmującym się sytuacją dorosłych osób niepełnosprawnych, większość podnoszonych kwestii dotyczyła wsparcia finansowego i instytucjonalnego dla opiekunów i ich podopiecznych. Zaznaczyła też, że w obydwu grupach wiele głosów dotyczyło zmian w systemie orzecznictwa.

"Najistotniejsze sprawy, które - jak się wydaje - muszą zapoczątkować rozwój nowego systemu to sprawy związane z orzecznictwem (...). Zespół ds. orzecznictwa pracuje koncepcyjnie, porównując nasz system do tego, który funkcjonuje w krajach Unii Europejskiej - przygląda się z których elementów należałoby skorzystać, żeby tworzyć profesjonalny system orzecznictwa w naszym kraju" - tłumaczyła Seredyn.

Wiceminister przyznała, że MPiPS przerwało prace nad projektem zmiany ustawy o świadczeniach rodzinach opierającym się na "profesjonalnej skali ocen niesamodzielności osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym". "Ten projekt odbył już konsultacje i społeczne i zewnętrzne - pojawiło się wiele kontrowersyjnych uwag, w związku z tym prace zostały zawieszone" - wyjaśniła.

(PAP)