Na plenarnym posiedzeniu chce ona omówić program prac Rady na 2017 r. i zastanowić się jak skutecznie prowadzić dialog społeczny.

Morawiecki ma mówić o swoim projekcie Konstytucji dla Biznesu i mechanizmach dialogu społecznego oraz kluczowych obszarach działań w polityce społeczno-gospodarczej Polski. Związkowcy i pracodawcy krytykowali pomijanie Rady przy zgłaszanych przez Morawieckiego projektach, dlatego chcą mówić o dotychczasowych doświadczeniach i proponowanych kierunkach zmian.

Rada powoła też dwa nowe zespoły branżowe - ds. dialogu społecznego w transporcie drogowym i w branży spożywczej. Ma też zaopiniować projekt nowelizacji o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Zobacz: Po co Polakom dialog społeczny?

Rada nie zajmie się prawdopodobnie przygotowanymi przez resort rodziny i pracy i przesłanymi do uzgodnień międzyresortowych i oceny strony społecznej Rady wnioskami po przeglądzie emerytalnym. W środę zajmujący się dokumentem RDS ds. dialogu społecznego nie przyjął żadnego stanowiska. Poprzednio członkowie zespołu chcieli, by rząd przedstawił już wspólne stanowisko - wspólne z innymi resortami, jednak do tej pory nie zostało ono uzgodnione.

Przed zapowiedzianym na godz. 13.00 posiedzeniem plenarnym, które jest otwarte dla mediów, spotka się prezydium Rady.(PAP)